Svensk företagsledning – I takt med tiden?

En globaliserad, digitaliserad värld innebär nya, komplexa utmaningar ifråga om företagsledning. Vid ett jubileumsseminarium på IVA lyftes olika vinklingar som belyste detta. Kort sagt, om vi är ledande ifråga om företagsledning – eller inte.

– För 100 år sedan hade vi i Sverige ett snabbväxande industriellt näringsliv som ivrigt sökte ny teknik och ny kunskap. Ett område som då som nu var särskilt viktigt var hur vi leder och organiserar människor i företag, sade Fredrik Lagergren, vd SAM.

Sofia Börjesson, professor Chalmers och Fredrik Lagergren, vd SAM

Lagergren, som också är ordförande för IVAs avdelning Företagande och ledarskap, inledde det omfattande jubileumsseminariet på tema företagsledning på IVA tillsammans med Sofia Börjesson, professor vid Chalmers och vice ordförande för samma IVA-avdelning. Moderator för seminariet var den kände radio- och TV-profilen Erik Blix, som påpekade att programledarskap är ett exempel på ledarskap.

Mats Engwall, professor i industriell ekonomi vid KTH, talade sedan om "sedimentsteori", och hur vi ofta i etablerade organisationer stöter på system och metoder som utgör gamla, sedimenterade lösningar på problem som tidigare har lösts inom organisationen.

– Men de lösningarna i sig kan ju generera nya problem, som man då måste lösa, påtalade Engwall.

Detta i sin tur skapar kulturlager som präglar hur vi ser på problem och lösningar överlag. Som exempel pekade Engwall på hur vi fortfarande illustrerar företag med hjälp av ikoner på nedsmutsande gamla fabriker. Och detta påverkar även hur vi ser på ledarskap.

Mats Engwall, professor i industriell ekonomi vid KTH

– Vad har vi egentligen för förebilder för att leda dagens arbete? frågade Engwall auditoriet.

Nästa talare, Ingalill Holmberg, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, redovisade bland annat vad företagsledningar enligt mätningar gör om dagarna, indelat i procent av arbetstiden.

– Lite grovt kan man säga att företagsledning till 40 procent handlar om improvisation och kortsiktig problemlösning. 20 procent handlar om att visualisera framtiden, och 40 procent av klassisk management, med målformulering, rekrytering och budgetering, sade Holmberg.

Ingalill Holmberg, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm

Genom åren har också en typiskt svensk modell för företagsledning vuxit fram, med fokus på platta organisationer, konsensusbeslut, decentralisering och resultatorientering. Ingalill Holmberg menar att det finns många spännande möjligheter för Sverige runt vår tids stora utmaningar, eftersom vi är så fokuserade på lagarbete och visionärt ledarskap.

– Men till exempel konsensus kan också vara ett hinder, för det driver inte nödvändigtvis innovation och mångfald, lade Holmberg till.

IVAs preses Carl-Henric Svanberg och IVA-ledamoten Marianne Dicander Alexandersson

Efter Ingalill Holmbergs presentation gav IVAs preses Carl-Henric Svanberg och IVA-ledamoten Marianne Dicander Alexandersson en ytterligare fördjupning av företagande och ledarskap. Svanberg är som bekant bland mycket annat styrelseordförande för AB Volvo, och har tidigare varit VD för Assa Abloy och Ericsson samt styrelseordförande för energikoncernen BP. Dicander Alexandersson är idag styrelsearbetare och var tidigare VD för Kronans Droghandel och Sjätte AP-fonden.

– I början av 90-talet tror jag inte många visste vem som satt i en styrelse. Idag är det full fart på aktieägarna och styrelsen ställs ansvarig, sade Svanberg.

– Jag har också funderat på hur ledarskapet har fungerat genom åren. Den här distansen och auktoriteten som var på 80- och 90-talen till exempel, exemplifierade Dicander Alexandersson.

Baksidorna av gammeldags ledarskap beskrevs sedan av Stefan Palskog, Vice President, Scania Way Office. Tidigare hade man på Scania "inte brytt sig om hur något gjordes, bara det gjordes". Denna resultatstyrning ledde dock till höga sjukskrivningstal och hög personalomsättning. Sedan dess har Scania tänkt igenom företagskulturen noggrant, och lanserat en ny modell för företagsledning under namnet The Scania Way över hela koncernen.

– Det är oerhört viktigt att arbeta med kontinuerlig förbättring, och hela tiden känna att det "någonstans går att göra någonting lite bättre", påtalade Stefan Palskog.

Stefan Palskog, Vice President, Scania Way Office

Härnäst diskuterades värdarna Fredrik Lagergrens och Sofia Börjessons pågående studie "Svensk företagsledning 2019 – i takt med tiden?", som kommit att fokusera inte minst på medelstora, kunskapsintensiva, kreativa företag med många unga medarbetare. Några av dessa företag gav också sina perspektiv på företagsledning vid seminariet. Dessa var mjukvaruföretaget Zenuity, tjänstedesignbyrån Antrop, klockföretaget Daniel Wellington och signalbehandlingsspecialisterna Qamcom.

– Vår organisationsmodell är baserad på tvärfunktionella team. Vi har inte behövt trycka på traditionella saker som styrning och kontroll. Vi har ingen fast budget utan forecastar med sex veckors framförhållning, sade Dennis Nobelius, vd Zenuity.

Dennis Nobelius, vd Zenuity

– Ett kärleksfullt klimat är det viktigaste för att få ett team att prestera. Men vi måste också sätta en ram med förväntningar. Sedan behöver teamen få bestämma själva, så vi delegerar friskt. Och det måste balanseras upp med riktning, sade Katarina Walter, vd Antrop.

Katarina Walter, vd Antrop

– Vi fokuserar mycket på vilket problem som måste lösas. Och ledarskapet blir då ofta att definiera uppgiften vad som ska lösas, och varför. För detta har vi ingen ledningsgrupp utan jag plockar ihop löst sammansatta beslutsforum, sade Johan Johansson, vd Daniel Wellington.

Johan Johansson, vd Daniel Wellington

– Om du försöker att skapa samförstånd, diskussion och öppenhet, och om alla vill försöka göra någonting bättre, då fungerar det ganska bra, sade Johan Lassing, grundare Qamcom, apropå deras företags drastiska åtgärd – att de helt och hållet hade avskaffat vd-rollen.

Johan Lassing, grundare Qamcom

Seminariet arrangerades av akademiavdelning VI, Företagande och ledarskap den 23 oktober 2019 och var en del av IVAs 100-årsfirande.

Seminarium arrangerat av akademiavdelning VI, Företagande och ledarskap den 23 oktober

Se seminariet här

Kontakt

Sofia Börjesson, professor Chalmers och vice ordförande i IVAs avdelning Företagande och ledarskap.
Fredrik Lagergren, vd SAM och ordförande i IVAs avdelning Företagande och ledarskap.