Svensk forskningspolitik lockade storpublik

Frukostseminariet om svensk forskningspolitik fyllde hela Bankettsalen. Två studier beställda av IVA-projektet ”Utsiktsplats forskning” stod på programmet.
utsiktsplats-forskningspolitik.jpg

Norska Nifu hade, med hjälp av professor Mats Benner i Lund, tittat på hur forskning följs upp och analyseras i några europeiska länder. Frågan var självklart vad vi i Sverige kan lära av dessa länder. Mats Benner såg två möjliga vägar: rusta upp forskningsberedningen och ge den utredningskapacitet, eller skapa ett nätverk av akademier, forskare och myndigheter som plattform för debatt och förändring.

Torben Bundgaard, från danska Damvad, hade studerat analysförmågan och hur den kan användas för att underbygga forskningspolitiken. Rekommendationen i fem punkter var tydlig: den behöver förbättras. Professor Bo Rothstein, statvetare på Göteborgs universitet, inbjuden för att tycka till om de båda studierna var ännu tydligare i sin syn på svensk forskningspolitik: ”Den styrs av opportunism och blind tro”.


Se seminariet här 

Här laddar du ner studierna; Damvad och Nifu