Svensk gruvindustri mår bra

Metallpriserna kunde vara bättre och nya regler minskar investeringsviljan. Men det finns också positiva möjligheter för den svenska gruvindustrin.

– Läget för de svenska gruvbolagen är hyfsat, om än inte på topp, säger Tobias Persson på Tillväxtanalys, som i somras presenterade rapporten ”Sverige – ett attraktivt gruvland i världen?”. På måndag den 13 februari medverkar han i ett IVA-seminarium som ska besvara frågan om den svenska gruvindustrin är tillräckligt konkurrenskraftig.

Tobias Persson menar att priserna på metaller borde vara högre. Dessutom har utvecklingen av regelverken inte varit gynnsam för gruvföretagen.

Men gruvnäringen är mer än bara LKAB och Boliden. För de företag som levererar gruvutrustning, som Atlas Copco och Sandvik, ser det, anser Tobias Persson, lite mer gynnsamt ut.

– De har en stor del av sina marknader utanför Sverige, även om de också är beroende av de svenska gruvorna inte minst för att testa sina produkter.

USAs nytillträdde president gör inte bara framtiden svårbedömd, hans vallöften har fått metallpriserna att stiga. Om detta är tillfälligt eller bestående är oklart.

– Isolering av länder och marknader brukar leda till större prisskillnader.

Kina, med stora tillgångar på exempelvis sällsynta jordartsmetaller, skulle kunna tillämpa sin marknadsmakt för att påverka utvecklingen.

Priser på metaller avgör också möjligheterna för nya aktörer i gruvsektorn.

– Nya, juniora, bolag är mycket känsliga för konjunkturskiftningar i den här kapitalintensiva industrin. Höga metallpriser är ett villkor för att de ska kunna locka investeringsvilligt kapital.

De etablerade gruvbolagen har kapital nog för att klara svackor.

I Kanada och Australien har staten genomfört åtgärder som minskar riskerna för nystartade gruvbolag.

I Sverige finns också, på sikt, bra möjligheter för gruvverksamhet.

– Det gäller särskilt brytning av sällsynta jordartsmetaller, grafit och annat som vi hittills inte har utvunnit. Men för att det ska bli verklighet krävs inte bara fyndigheter, det krävs också en bred politisk samsyn att det här är värt att satsa på. Någon sådan samsyn finns inte, säger Tobias Persson, som oroar sig för att bristen på samsyn leder till att bolagen inte gör de stora, viktiga investeringarna.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49