Svensk partsmodell för delningsekonomi möjlig idé

Delningsekonomin, med tjänster såsom privattaxi, uthyrning av lägenheter i andra hand, begagnatförsäljning över nätet och annat, bidrar i dagsläget bara knappt till skatteintäkter eller arbetsmarknaden. Fasta anställningar är sällsynta inom konceptet. Men kanske kan en svensk partsmodell också tillämpas inom delningsekonomi? Det tror i alla fall fackförbundet Unionens utredare.
Yard_sale.jpg

Den svenska partsuppdelningen mellan stat, arbetsgivare och fackförbund är mycket väletablerad i vårt land, och har även gått på export till andra länder. Med den nya delningsekonomin utmanas emellertid denna uppdelning, eftersom fler i praktiken blir egenföretagare, eftersom skattebasen förändras och eftersom tidigare juridiska villkor sätts ur spel. I dagsläget beskattas för övrigt inte många delningsekonomitjänster alls, och kommer inte med i arbetsmarknads- eller nationalekonomisk statistik.

Det svenska fackförbundet Unionens utredare Fredrik Söderqvist menar dock att även den disruptiva delningsekonomin skulle kunna inlemmas i den svenska partsmodellen. Söderqvist, som också är ledamot i regeringens Digitaliseringskommission, lade nyligen fram sitt förslag inför hundratals IT-intresserade deltagare på teknikkonferensen Sime.

Bakgrunden är att digitalisering och delningsekonomi gör att traditionella jobb i många fall försvinner. Varor och tjänster byter ägare sekundsnabbt via digitala förmedlingstjänster, vilket rycker undan mattan för många tidigare viktiga yrken inom service, distribution, transport, sälj och administration.

- Än så länge har digitaliseringen mest slagit mot lågkvalificerade jobb inom industrin, men automatiseringen kommer att ta fler jobb på tjänstemannasidan, säger Söderqvist i en intervju i Unionens tidskrift Kollega.

Unionens utredare Fredrik Söderqvist är också ledamot i regeringens Digitaliseringskommission, och vill bland annat se utökade möjligheter till kompetensutveckling under karriärens gång för att underlätta övergången från gamla arbetsmodeller till den nya ekonomin:
- De trygghetssystem vi har i dag kommer att få utstå ett oerhört tryck om många människor på kort tid hamnar utanför en allt mer kompetenskrävande arbetsmarknad. Systemet är inte anpassat för att stödja individen i en så hög omställningstakt. Det behövs alternativa lösningar.

Söderqvist anser dock att parterna själva bör gå in och reglera det nya systemet, eftersom det skulle bli för oflexibelt om politiker skulle lagstifta på området:
- Jag tror att det finns en jättechans för delningsekonomins aktörer att skapa hållbarhet i Sverige.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42