Svensk skog kan bli en trumf i framtidens bioekonomi

Svensk skog är en viktig resurs i omställningen till bioekonomi. Men det gäller att skogsindustrin fokuserar på de mest effektiva sätten att använda det gröna guldet.
Olof Persson A.jpg

- Jag är imponerad av att skogsnäringen har anpassat sig och förbättrat såväl produktivitet som produktutveckling, säger AB Volvos tidigare koncernchef, Olof Persson, som är ordförande för IVA-projektet Innovation i skogsnäringen.

Olof Persson ser likheter mellan fordons- och pappersindustrin. Ny teknik förändrar existerande produkter löpande. Både fordon och exempelvis förpackningar blir hela tiden mer avancerade. Även produktionen förändras med ny teknik.

- Men när det gäller helt nya material, som textil baserad på cellulosa, är det en helt annan sak. Då saknas likheter mellan bil- och skogsindustrin.

Det finns många nya innovativa skogsbaserade produkter och material. De flesta på idéstadiet.

- Produkterna är intressanta, men det gäller att skapa en marknad och ha verkligt konkurrenskraftiga produkter. Att skala upp är inte helt enkelt. Det kräver stora investeringar.

För att klara uppskalningen behövs, anser Olof Persson, stora demonstrationsanläggningar. Om dessa ska bli verklighet måste samhället och industrin arbeta tillsammans.

- När ny teknik ger nya produkter är det ett utmanande stadium. Då måste man komma ut och sälja in det nya. Det gör sig inte av sig självt.

En utmaning för skogsindustrin, menar Olof Persson, är att hitta affärsmodeller och produkter som ger så god lönsamhet att investeringar blir möjliga.

- Det gäller att utnyttja råvaran så klokt som möjligt. Volymen i skogen är stor, men inte oändlig. Vi vet exakt hur mycket vi kan avverka. Därför måste man fokusera på det mest effektiva användandet.

Skogsindustrin är en mycket viktig del av den svenska ekonomin. Nettoexporten är stor. Produktionsapparaten är modern när det gäller papper och massa.

- Industrin spelar en viktig roll i omställningen till bioekonomi. Nya skogsbaserade produkter kommer att passa bra där.

Olof Persson är övertygad om att skogsindustrin har en framtid. IVA-projektet ska bidra till att den blir så bra det bara går.

- Vi ska komma med konkreta förslag. Exempelvis på hur man skapar nya värdekedjor och affärsmöjligheter. Även när det gäller innovationsprocessen kan vi komma med förslag. Viktigast är att ta reda på hur det gröna guldet ska förvandlas till verkligt guld, säger Olof Persson.

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31