Svenskarna använder mycket material

Sveriges materialanvändning har gått upp med 22 procent bara sedan år 2000, rapporterar Statistiska Centralbyrån. Detta är förstås mycket oroande, men bakom siffrorna finns fakta som modifierar bilden något.
shutterstock_219659305.jpg

Enligt färsk SCB-statistik förbrukade varje svensk år 2013 i genomsnitt 23 ton material - eller 2,5 ton mer än år 2000. Men bakom denna siffra döljer sig framför allt en ökad industriell utvinning av metallmalmer och icke-metalliska mineraler (som sand och grus) till vårt land liksom att vi har en hög inhemsk konsumtion av biomassa på grund av all den skog vi brukar.

Genomsnittet per capita och år för hela EUs befolkning är 13 ton, det vill säga väsentligt lägre än Sveriges förbrukning. Samtidigt framstår Sverige generellt sett som en hög materialförbrukare, men en anledning är att vi har en hög inhemsk konsumtion av biomassa, på grund av all den skog som vi brukar.

I positivt hänseende kan visas hur Sverige ligger under EU-genomsnittet ifråga om användning av fossila bränslen, delvis eftersom vi har övergett denna bränsleform för uppvärmning.

Även import ingår i sammanräkningen av inhemsk materialkonsumtion, och där får länder som har begränsade egna naturresurser givetvis importera mer. Dessa länder får därmed en lägre materialförbrukning, eftersom de importerade varorna (exempelvis processat järn, stålprodukter, byggvirke etc.) redan är vidareförädlade och väger mindre än ursprungsmaterialet de är gjorda av (som malm, timmer eller liknande).

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42