Svenskarna köper alltmer textil

Svenskarnas textilkonsumtion går upp, rapporterar Naturvårdsverket, både ifråga om inköp av nya textiler och second hand. Initiativ pågår dock för ökad återvinning, bland annat i regi av Wargöns Innovations- och Industripark.
textil-1200.jpg

IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har inom ramen för sin arbetsgrupp för textil ambitionen att verka för "ett resurseffektivt, cirkulärt textilflöde". Ny statistik från Naturvårdsverket visar emellertid att Sverige möjligen befinner sig längre från ett sådant idealflöde än tidigare. Konsumtionen av kläder och hemtextiler ökar nämligen i landet, och det gäller såväl nya textilier som second hand-varor.

Enligt Naturvårdsverkets statistik har nettoinflödet (import minus export) av textilier ökat med 30 procent mellan år 2000 och 2017, eller cirka tre kilo per person och år. En stor del av de kläder som säljs i Sverige slängs i hushållssoporna. Enligt Naturvårdsverket är hälften av dessa kläder hela och skulle kunna återvinnas. 

2017 köpte varje svensk i genomsnitt 14 kilo textil som inhandlats i fysiska butiker. E-handeln täcks inte av undersökningen men beräknas stå för den större konsumtionsökningen, konstaterar Aktuell Hållbarhet.

Trots information kring miljöfördelar med second hand-konsumtion ligger inköpen av begagnade kläder och textiler på samma nivåer som 2011.

Naturvårdsverket vill nu främja en cirkulär omställning av textilindustrin, och meddelar att de ger tre miljoner kronor till Högskolan i Borås och projektet Re:textile för att förmedla kunskap om de kommersiella förutsättningarna för en cirkulär omställning av textilindustrin.

Redan pågår emellertid givande initiativ bland annat för sorteringstekniker för återvinning och återanvändning på flera håll, bland annat vid Wargöns Innovations- och Industripark i Vänersborg. Projektet går under namnet WargoTex Development.

– Samhället behöver mer cirkulära materialflöden. Därför behöver vi utveckla och kommersialisera materialinnovationer från förnybara och återvunna råvaror, säger Maria Ström, verksamhetsledare för Wargön Innovation i en intervju med Ny Teknik.

Wargön Innovation är en del av Innovatum och finansieras av EU, Västra Götalandsregionen och Vänersborgs kommun.

Inom ramen för IVAs projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomis arbetsgrupp för textil arbetar även IVA med att lyfta olika initiativ inom resurseffektiv textilanvändning. Bland annat har ett forum på LinkedIn satts upp - Forum for Resource-Efficient Textile