Sverige behöver fler offentliga innovationsupphandlingar

Måndag 18 oktober 2010

Varje år upphandlar stat, landsting och kommuner för 450–600 miljarder kronor. Möjligheterna att inom ramen för upphandlingarna stimulera innovationer är därmed stora. IVA-projektet Innovation för tillväxt har tagit fram förslag för att stimulera offentlig innovationsupphandling.

Vårt förslag innehåller tre delar:


Läs förslagen  Ladda ner PDF