Sverige behöver fler offentliga innovationsupphandlingar

Varje år upphandlar stat, landsting och kommuner för 450–600 miljarder kronor. Möjligheterna att inom ramen för upphandlingarna stimulera innovationer är därmed stora. IVA-projektet Innovation för tillväxt har tagit fram förslag för att stimulera offentlig innovationsupphandling.

Vårt förslag innehåller tre delar:


Läs förslagen  Ladda ner PDF