Sverige det nya Hollywood för dataspel

En fördubbling av antal dataspelsföretag i Sverige, en fyrdubbling av antalet anställda och en dubblering av andelen kvinnor. Det var den gemensamma målbilden för 2020 för några av Sveriges ledande aktörer inom dataspel. 
spelingress.jpg

Det var IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt som samlade gruppen för ett engagerat arbetsmöte torsdagen den 15 april.  För att nå målet efterfrågas en statlig stödfinansieringsmodell, ett affärsutvecklingsprogram för spelentreprenörer och ökade satsningar på kreativa ämnen i grundskolan.

Spel är en av världens snabbast växande industrier och Sverige är bland världens tio största exportörer. Idag består den svenska dataspelsbranschen av ca 170 företag med 2500 anställda, varav 16% är kvinnor. Tillsammans har de skapat spel som spelats av över 700 miljoner människor världen över.

- Vårt ungdomsförbund är dubbelt så stort som alla de politiska ungdomsförbunden tillsammans. Det säger lite om vad ungdomar idag är intresserade av, sa Alexander Hallberg, förbundsordförande för svenska spelhobbyförbundet Sverok.

Tillväxtpotentialen inom dataspel är stor, liksom möjligheten att stärka Sveriges ställning som global dataspelsmagnet. Det höga kostnadsläget, bostadsbristen och brist på statligt stöd, pekas ut som några av de främsta utmaningarna för branschen.

Finska TEKES finansieringsmodell för kompletterande statligt riskkapital lyfts fram som en förebild.

- TEKES har lyckats förändra det finska psyket helt och hållet. Alla i Helsingfors inklusive farmor investerar i ett start-ut menade Tommy Palm, spelutvecklare Resolution games.

Svårigheten att hitta rätt kompetens är också en utmaning.

- Vi måste införa kodning i skolan, på samma sätt som man har idrott och slöjd. Vi måste få barnen att känna glädjen i att skapa kreativt med kod”, sa Fredrik Nyström, PR-ansvarig på Dreamhack.

Idag är den kreativa spetskompetensen svårast att hitta.

-  Vi har ganska lätt för att hitta programmerare, men däremot är det svårt att hitta den kreativa kompetensen så som ljussättare, animatörer, och kompetens inom visuals effects. De måste vi ofta rekrytera utanför landets gränser och får därmed en utmaning i att behålla dem på lång sikt, menade Björn Johnsson, COO på DICE.

Ett av Sveriges starkaste nav för spelutveckling finns idag i Skövde.

- Vi har skapat en bransch i Skövde som inte fanns. Vi har på tio år skapat 300 nya jobb inom dataspel i Skövde. Det har varit möjligt genom fokusering och hårt, pragmatiskt arbete, konstaterade Per-Arne Lundberg, inkubatorsansvarig på Gothia Science Park.

För att utveckla den potential som finns i Sverige behövs arenor och initiativ som för samman aktörerna inom dataspel. Annika Olofsdotter, universitetsadjunkt vid Blekinge Tekniska Högskola, efterlyste ett nytt institut.

- Ett spelinstitut som får människor att mötas över gränserna och skapar interaktion, såsom vi gör här idag. En miljö där branschen möter akademin, forskningen och stödsystemet,sa Annika Olofsdotter.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49