Sverige i fronten för hållbara transporter

Eldrift, digitalisering, uppkoppling, nya affärsmodeller och framsynt myndighetsutövning revolutionerar transportsektorn. Svensk fordonsindustri ligger bra till på vägen mot hållbara och klimatsmarta transporter.

Vid ett absolut fullsatt IVA-seminarium om framtidens transportsystem sa Lena Erixon, Trafikverkets gd, att nytänkande, kompetens och samarbete mellan industri, akademi och politik är några av vägarna till målet: god tillgänglighet i ett hållbart samhälle.

– Men fortfarande finns det mycket att göra för att effektivisera det befintliga transportsystemet. Alla trafikslag måste dessutom fungera smidigt ihop.

På flera områden finns Sverige i den internationella frontlinjen. Försök med geostaket, virtuella stängsel inom vilka exempelvis hastigheten på ett fordon kan tvångsstyras, pågår sedan flera år. Och när det gäller praktisk demonstration av elvägar är Sverige långt fram. Tunga fordon, som bussar, laddas dynamiskt. Tester pågår med automatiserade fordon på allmänna vägar. Även försök med konvojkörning med lastbilar rullar på.

– Det finns mycket att hämta från dessa demonstationsförsök. Framtiden innebär också mer interaktion mellan fordon och system. Om ett knappt decennium kommer alla data från fordon att kunna samlas in. Då blir det exempelvis möjligt att optimera färdvägen för individuella fordon.

Men allt är inte frid och fröjd i det svenska transportsystemet. Järnvägen behöver byggas ut. Och frågan om hur man skalar upp pilotprojekten är inte löst.

– Vi behöver öka tempot om vi ska vara fossiloberoende år 2030. Ett av hindren är att regelverken inte hänger med i den tekniska utvecklingen, sa Lena Erixon.

Detta underströks i ett filmat inslag med Johan Rockström, professor på Potsdam Institute for climate Impact Research. I detta framhöll han att efter några år med minskade utsläpp, så ökar de nu på nytt. Att minska utsläppen från transporter är en utmaning, men samtidigt en chans för de länder och företag som presenterar lösningarna.

Volvo Cars har tydligt sikte på en förändrad användning av bilar.

– Vårt koncept är att sälja mobilitet. Man ska kunna äga, dela eller prenumerera på någon av våra modeller. År 2025 ska de antingen vara hybrider eller helt eldrivna, sa Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars.

Digitalisering ändrar, enligt honom, affärsmodellen. Och bilen kommer kanske inte alltid att vara en investeringsprodukt som ska hålla så länge som möjligt. Kanske blir det så småningom bättre att återvinna eller återanvända delar för att bygga nya bilar.

Även Scania förändrar färdriktningen mot mer hållbara transporter.

– Det är en överlevnadsstrategi för oss. Den klarar vi tillsammans med våra kunder och deras kunder. Men även akademi och politik har viktiga uppgifter i omställningen, sa Henrik Henriksson, vd för Scania.

Han ansåg att biobränsle kan vara ett bra inslag i klimatkampen över hela världen. Det kommer att ta lång tid innan eldrift för tunga fordon är vardagliga.

– Rent allmänt kan Sverige vara ett föregångsland. Först testa, sedan sälja AB Sverige lösningar.

Henrik Henriksson efterlyste långsiktiga, blocköverskridande överenskommelser för transportsektorn liknande den som partierna enats om för försvaret.

Även han ansåg att de nuvarande transporterna kan bli mer effektiva. En lastbil är vanligen bara fylld till 60 procent av sin kapacitet. Smartare system borde kunna göra det möjligt att utnyttja resterande 40 procent bättre.

Även på AB Volvo pågår omställning. Lars Stenqvist är direktör för den tekniska utvecklingen.

– Stadsbussar är exempelvis perfekta för eldrift. Men även tunga anläggningsmaskiner kan vara eldrivna. Marknaden trycker på för det, sa han.

Tillsammans med Skanska har AB Volvo provat att elektrifiera exempelvis dumprar och en stor bergkross. Dumprarna, naturligtvis självkörande, fick bli fler och mindre, för att klara jobbet. Bergkrossen försörjdes helt enkelt via kabel. Den rör sig ju ändå inte så långa sträckor.

– Vi har redan 800 000 uppkopplade fordon. Men vad gör vi med all data om tio år? Då kan vi troligen ta kontakt med en lastbil medan den rullar och berätta att chauffören behöver stanna till vid en förbokad verkstad för att justera något som är på väg att fallera.

Även när det gäller flyg, främst då militärt, hör Sverige till toppnationerna. Anders Blom är professor på FOI. Han såg i en inte allt för avlägsen framtid en dubblering av antalet passagerarplan globalt.

– Sverige kan bidra med teknik till hela världens flygindustri. Vi har själva en avancerad flygindustri. Inte bara Saab, utan också GKN Aerospace i Trollhättan som samarbetar med världens stora flygmotorbyggare.

För att flyget bäst ska kunna minska utsläppen är en väg biobränsle.

– Det går, men det är dyrt och närmast en politisk fråga. Flygplanen kan bli lättare och trafiksystemet kan göras mer effektivt, sa han.

Anders Blom hade dock inga förhoppningar om att eldrift inom en överskådlig framtid skulle kunna bidra till mer klimatvänligt flygande.

– Passagerarplanen skulle bli så tunga av alla batterier att de inte skulle kunna lyfta från marken. Kanske kan mindre regionalflyg drivas med el någon gång runt år 2040, sa han.

Seminariet avslutades med lansering av boken "Om hur maskiningenjören gör världen bättre och tillvaron smartare".

Kontaktinformation

Ingrid Jansson
Akademikoordinator
Telefon 08-791 29 92