Sverige kan bli 50 procent mer energieffektivt till år 2050

Sverige kan bli 50 procent mer energieffektivt till år 2050 Idag lanserar projektet ”Ett energieffektivt samhälle” sin slutrapport 50 procent effektivare energianvändning 2050. Projektet, som har drivits under två år av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, ger ett antal konkreta förslag på hur exempelvis svenska företag och politiker bör agera för att få mer effektiv energianvändning i framtiden.
pressmeddelande-2.jpg

I dagens debatt läggs mycket fokus på vilka energikällor Sverige bör satsa på, och hur det svenska samhället och näringslivet ska få tillgång till billig och miljövänlig el. Men oerhört stor potential för lägre energikostnader finns redan hos företagen och privatkonsumenterna, i form av åtgärder för energieffektivisering. ”Ett energieffektivt samhälle” har kommit fram till att Sverige kan bli hela 50 procent mer energieffektivt till år 2050.

Energieffektivisering innebär att man använder mindre energi per producerad enhet av olika varor och tjänster, det vill säga produktionen blir mindre ”energiintensiv”. Och genom projektets löptid har ett hundratal experter och beslutsfattare kommit med förslag på hur detta ska uppnås.

– Det som är genomgående i projektet har visat sig vara betydelsen av ledarskap, säger projektordföranden Lars Bergman. Ledning, styrelse och ägare måste vara engagerade och verka för en tydlig strategi och samordning av energieffektivisering.

Ett sätt att visa ledarskap för att få till stånd energieffektivisering är att ägare och styrelse sätter upp mål och följer upp energieffektiviseringsarbetet, anser IVA. Dessutom rekommenderas att nyckeltal kring energieffektivisering redovisas i årsredovisning och i annan extern kommunikation.

Skattelättnader för företag och Energikreditnämnd

Även politiker måste visa att energieffektivisering är ett prioriterat område. Projektet har således tagit fram ett antal konkreta rekommendationer som vänder sig till politiker och myndigheter:

• Använd ekonomiska incitament för energieffektivisering, som skattelättnader för företag.
• Använd innovationsupphandling för att stimulera nya och kommersialiserbara produkter och tjänster inom energieffektivisering till offentliga sektorn.
• Skapa ”Energikreditnämnden”, ett verktyg för riskhantering i samverkansprojekt. Vissa projekt, som ger ökad energieffektivitet i ett systemperspektiv, blir inte av eftersom de kräver samverkan mellan olika aktörer och parter. En ”Energikreditnämnd” kan gå in och täcka osannolika men stora risker, som att en part går i konkurs.
• Satsa på att öka tillgång till kunskap genom verktyg och information till de små och medelstora företagen, samt för jordbruk.

IVAs vd Björn O. Nilsson sammanfattar varför energieffektivisering är så viktigt för företagen:

– Energieffektivisering kan ge svenska företag bättre konkurrenskraft och bidra till en bättre miljö. Politiker och myndigheter behöver skapa bättre förutsättningar, och sedan kan energieffektivisering bli en ledningsfråga i offentliga och privata företag.


För ytterligare information:

Joakim Rådström, pressansvarig och skribent
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Telefon: 08-791 29 39
Mobil: 073-656 76 17
E-postadress: joakim.radstrom@iva.se