Sverige kan inte välja. Sverige måste bli valt.

Företagen och samhället som helhet måste stärka sin attraktions- och konkurrenskraft. I det arbetet behövs våra styrkor att samarbeta över politiska och andra gränser. Det sa Närings- och innovationsminister Mikael Damberg när han tog emot rapporten Nycklar till ökad attraktivitet och konkurrenskraft på IVA den 4 november 

Det är projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt, med Carl Bennet som ordförande, som tagit fram rapporten. Vid seminariet (som du kan se här) medverkade medlemmar från projektets styrgrupp.

Pontus Braunerhjelm, KTH och Entreprenörskapsforum, diskuterade globaliseringen som i rapporten ses som en av de genomgripande omvärldsförändringarna. Han konstaterade att den stått på vänt efter finanskrisen. Men nu tar den fart igen och därmed kommer dragkampen om teknik, talanger och entreprenörer att öka snabbt.

Ulf Ewaldsson, forskningschef på Ericsson, menade att vi måste öka uppmärksamheten om hur digitaliseringen – den andra genomgripande omvärldsförändringen – påverkar investeringar, inte minst i utbildning. Spotifys grundare Marin Lorentzon var mer konkret än så. Han hävdade att vi måste ha programmering från årskurs 1 om vi ska behålla och stärka vår position som digitalt föregångsland med många företag internationellt konkurrenskraftiga företag.

Eva Nordmark, ordförande TCO och VINNOVAs gd Charlotte Brogren underströk behovet av mer tvärvetenskaplig forskning för att lösa de stora samhällsutmaningar vi står inför. Charlotte Brogren kommenterade också debatten om värdet av rankningslistor. Oavsett deras kvalitet så är de ett beslutsunderlag när internationella studenter väljer mellan universitet i olika länder. 

Nordtjernans vd Tomas Billing diskuterade tillsammans med Martin Lorenzon den svenska bostadsmarknaden. För Spotify är bristen på bostäder i Stockholm ett hinder för att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Tomas Billing undrade varför egentligen bostadsmarknaden i Stockholm fungerar sämst bland Europas huvudstäder.

För företagen är kompetensförsörjningen det största problemet, konstaterade Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket. I deras undersökning om de små och medelstora företagen tycker dessa att en tilltagande konkurrens är ett problem som är svårt att hantera. Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO och Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv var eniga om mycket kring företagens villkor, villkoren för omställning på arbetsmarknaden och inte minst behovet att svenska företag är konkurrenskraftiga. Men i frågan om behovet av fler låglönejobb gick meningarna isär. Följ Tysklands väg med fler låglönejobb sa Carola Lemne. Nej, det är en återvändsgränd menade Karl-Petter Thorwaldsson. Utbildning är nyckeln för att få fler i arbete.

Johan Carlstedt, huvudprojektledare beskrev vad som kommer att hända i projektet nu. Det blir en rad seminarier under våren där rapportens förslag följs upp. Och fortsättning följer också för det regionala arbetet i projektet.

I styrgruppen ingår också Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet, Johan Rockström, chef för Stockholms Resilience Center, Anders Sundström, styrelseordförande Swedbank och Håkan Sörman, vd SKL.