Sverige som nav för hållbara textilier

Ett starkt hållbarhetstänkande, globala och innovativa företag inom såväl textil som skog, samt akademisk spetskompetens. Dessa utgör några av hörnpelarna för att Sverige ska kunna bli ett internationellt nav för hållbara textilier. För att katalysera utvecklingen efterfrågar aktörerna en gemensam mötesplats.
sustainable-textile.jpg

Under de senaste tio åren har svenskarnas textilkonsumtion ökat med 40 procent. Våra kläder tillverkas nästan uteslutande i låglöneländer med stor åtgång av kemikalier och vatten. Världsproduktionen av bomull sägs idag ha nått gränsen för vad som kan produceras utan att allvarligt konkurrera med mänsklighetens matbehov. Nya lösningar behövs och efterfrågas.

Hållbara textilier handlar om att utveckla nya material för kläder och möbeltextilier som är bättre för miljön och människan. Det är ett av fyra spetsområden, inom vilket Sverige har en unik kompetens och förutsättningar för att utveckla ett internationellt ledarskap, som IVA valt att studera inom ramen för Attraktionskraft för hållbar tillväxt.

Den 19e augusti samlade IVA ett 30-tal nyckelpersoner från näringslivet, akademin och innovationsstödssystemet för att kartlägga och utmana Sveriges förutsättningar för att bli en magnet för talang och investeringar inom hållbara textilier. Det rådde stor enighet om behovet av en arena som samlar aktörerna och katalyserar samarbete och utveckling.

”Diskussionerna idag tycker jag visat vilken engagemang det finns kring olika frågeställningar om hållbara textilier. Men som många påpekat behövs det en gemensam plattform för att driva frågorna där både företag, akademi, konsumenter och inte minst politiker finns med”, menar Erik Karlsson, hållbarhetskoordinator på H&M.

Henrik Norlin, affärsutvecklare på Re:newcell, som i fjol fick stor uppmärksamhet med sin gula klänning i återvunnen bomull, är inne på samma spår. ”Från våra erfarenheter med arbetet att ta fram den nu så omtalade ”gula klänningen” så är min slutsats att Sverige behöver ett internationellt acceleratorcentrum som i liten, men kommersiell skala, tar fram nya material, processer och affärsmodeller.”

Återvinning av textilier är ett område där det finns stor utvecklingspotential i Sverige. "Sverige har kommit en bra bit på väg, men det finns ett land i Europa som har ett producentansvar, nämligen Frankrike. Det vore intressant att lära av deras erfarenheter av det systemet", menar Lisa Schwarz, Researcher Textiles and plastics på Swerea/Cellu Tex.

För att öka förståelse för möjligheterna med återvinning genom ny teknik, föreslog Elin Larsson, hållbarhetschef på Filippa K att konsumenterna involveras i större utsträckning: ”Jag tycker vi ska bjuda in konsumenterna att komma med sina gamla kläder och se hur de förvandlas till fibrer och sedan blir till nya kläder i en 3D-skrivare”.

Under hösten arbetar IVA vidare med att stötta utvecklingen av en nationell arena för samverkan, med siktet inställt på att skapa ett internationellt nav för hållbara textilier i Sverige.

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84