Sveriges attraktionskraft är god men behöver bli bättre

Ska visionen om full sysselsättning bli verklighet måste de politiska partierna samarbeta om förändringar när det gäller skatter och socialförsäkringssystem. Bland annat. Det hävdade framtidsminister Kristina Persson vid ett seminarium i Almedalen arrangerat av IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt.

Kristina Persson, framtidsminister

Johan Öberg, vd för Boston Consulting Group

Anna Breman, analytiker på Swedbank och Pontus Braunerhjelm, professor Entreprenörskapsforum och KTH

Cecilia Schelin Seidegård, landshövding på Gotland, hälsade välkommen till sin trädgård

Kristina Persson, Pontus Braunerhjelm, Anna Breman i samtal

IVAs vd Björn O. NIlsson

Johan Carlstedt, projektledare för IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Framtidens arbete, grön omställning och global samverkan är några av de frågor som framtidsminister Kristina Persson för närvarande vrider och vänder på.

– Det finns många utmaningar. Finansmarknaden är en, sa hon.

En svårighet är att omvandla nya insikter till politik som leder till beslut.

– Men jag är optimist. Vi ligger långt fram exempelvis när det gäller entreprenörskap. Utbildningsnivån är relativt hög och korruptionen obefintlig.

Att omforma arbetsmarknaden är inget jobb för en ensam minister. Istället menade Kristina Person att 8-9 ministrar kommer att bli berörda.

– Visionen om full sysselsättning är gångbar. Men för att nå dit krävs ett brett samarbete om socialförsäkringar och skatter. Det är ingen brist på behov av människors händer och huvuden. Grön omställning och cirkulär ekonomi ger fler jobb.

Svårigheten är istället hur allt ska fördelas.

Att Sverige ska vara attraktivt sett globalt är väsentligt. Därför måste attraktionskraften stärkas såväl lokalt, regionalt som nationellt.

– Att ta bort nationalstatsgränser så långt det är möjligt är också viktigt för ett exportland som Sverige. Vi måste skapa en politik som bejakar. Politiken måste helt enkelt hänga med i utvecklingen, sa Kristina Persson.

Att Sverige, åtminstone delar av, faktiskt är attraktivt bekräftas av en undersökning som Boston Consulting Group har genomfört. I den internationella undersökningen hamnar Stockholm på top-10 när de svarande anger vilken stad de kan tänka sig att flytta till.

– Men när vi granskade svaren närmare visade det sig att högutbildade var mindre angelägna om att flytta hit, sa Johan Öberg, vd för Boston Consulting Group.

Av undersökningen framgår att bland de svenska regionerna hamnar Uppsala på andra plats, följt av Östergötland, Skåne och Västerbotten.

– Men räknar man bort Stockholm är skillnaderna ganska små mellan regionerna. Stockholm är en viktig motor för Sverige sett internationellt.

Globaliseringen är ett faktum. Professor Pontus Braunerhjelm påpekade att globalisering och internationalisering inte är synonyma begrepp.

– Globalisering innebär rörlighet av mycket mer än internationalisering som främst handlar om andel, sa han.

Pontus Braunerhjelm såg optimistiskt på framtidens arbetsmarknad.

– Det kommer nya jobb. Omställning är en svensk paradgren. Dagens problem beror inte på digitaliseringen. Men vi måste ställa om arbetsmarknads- och utbildningspolitiken, sa han.

Dessutom kommer ny teknik att utveckla välfärden i stort.

Men digitaliseringen har redan fått stora konsekvenser på flera branscher. Det ansåg Anna Breman, analytiker på Swedbank.

– Andra vågen av internet och mobilt har fått konsekvenser för media, musik och flera andra branscher. Producenter och konsumenter möts direkt. Det ger en mer effektiv industri, sa hon.

En hel del jobb har försvunnit. Exempelvis inom resebranschen och industrin. Därför behövs reformer på arbetsmarknaden, ansåg också Anna Breman.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49