Sveriges blivande ingenjörer vill jobba hos Spotify och Ericsson

Den 16 april startade ansökningsperioden inför höstens omgång av praktikprogrammet Tekniksprånget, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Ansökningsstatistik från senaste omgången visar att Spotify var överlägset populärast bland Tekniksprångets arbetsgivare den senaste ansökningsperioden. På andra och tredje plats återfanns Ericsson och AB Volvo.
TS-ansokningsstatistik_1200px.jpg

Praktikprogrammet Tekniksprånget drivs av IVA på uppdrag av regeringen. 225 arbetsgivare över hela Sverige medverkar och cirka 1 000 ungdomar sökte till vårterminen 2016. Det är unga som nyligen avslutat natur- och teknikprogrammen på gymnasiet som kan söka praktiken och testa på jobbet som ingenjör. Sammanlagt har över 2 300 ungdomar praktiserat genom Tekniksprånget sedan starten 2012, varav cirka 50 procent tjejer.

Tekniksprånget är mycket framgångsrikt, med ett högt intresse från studenter och arbetsgivare och goda resultat i att åstadkomma söktryck till högre teknisk utbildning hos antagna praktikanter.

Inför förra sökomgången genomfördes en undersökning av vilka arbetsgivare som var mest populära bland de sökande. Resultatet visade att Spotify var överlägset populärast bland de sökande, följt av Ericsson, AB Volvo, Saab samt Volvo Cars.

{Facts box}

Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Tekniksprånget, uttalar sig om resultatet:
– Det är tydligt att det är de välkända företagen som lockar och att ungdomarna har låg kännedom om många spännande arbetsgivare. Genom Tekniksprånget kan företagen tidigt skapa relationer med Sveriges blivande ingenjörer och få ambassadörer på högskolorna. Vi är glada att nu öppna ansökningsportalen för ungdomarna inför höstens praktikperiod.

När statistiken bröts ner regionalt toppade AB Volvo i Göteborg, Sony Mobile Communications i Skåne och Swedish Space Corporation (SSC) i Norrland.

– Storstadsregionerna lockar men vi ser att andra regioner har svårare att attrahera teknikintresserade ungdomar. Här finns en bro att bygga mellan skola och arbetsliv, avslutar Alexandra Ridderstad.

{Facts box}