Framtidens el – så påverkas klimat och miljö – en delrapport

Måndag 18 april 2016

shutterstock_59631835-1200px.jpg

IVAs projekt Vägval el publicerar nu sin fjärde delrapport som handlar om hur Sveriges framtida elförsörjning påverkar klimat och miljö.

Rapporten är framtagen av Arbetsgruppen för klimat och miljö inom ramen för IVAs projekt Vägval el. Uppgiften har varit att belysa konsekvenser av de möjliga framtida alternativen för elförsörjning som tidigare tagits fram inom Vägval el. Mer sol och vind samt Ny kärnkraft är de två produktionsalternativ som har mest positiva effekter på miljökvalitetsmålen. Biologisk mångfald, resursanvändning och klimatförändringar är viktiga framtida utmaningar inom klimat- och miljöområdet för elsystemet.

 


Läs online  Ladda ner PDF