Sveriges skogar mogna för mer innovation

Skogsnäringen är en hörnsten i svensk ekonomi. Men branschen behöver nya produkter. Ett nytt IVA-projekt, Innovation i skogsnäringen, ska hitta vägar till hittills outnyttjade möjligheter.

Elisabet Salander, vd Bergvik skog

Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna

Daniel Söderberg, Wallenberg Wood Center

Isak From (S), ledamot av riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Det nya projektet lanserades vid ett seminarium i Almedalen som visade såväl på branschens problem som på möjligheterna.

Elisabet Salander, vd för Bergvik skog, påpekade att allt som går att göra av olja, kan man faktiskt göra av trä.

– Det pågår mycket forskning. Det svåra är att skala upp denna till storskalig produktion. Skogsindustrin är storskalig. Därför tar förändring tid. Men skogen är en av lösningarna på de stora miljöfrågorna, sa hon.

Det är inte bara på universiteten man forskar om skogens möjligheter. Även skogsindustrierna själva driver många utvecklingsprojekt. Carina Håkansson är vd för Skogsindustrierna. Hon pekade på hinder för utvecklingen av innovativa skogliga produkter.

– Politiken är splittrad när det gäller bioekonomi. Andra länder, som USA, Kina och Finland har nationella strategier. Det saknas i Sverige, sa hon och efterlyste mer politiskt stöd.

De offentliga upphandlingarna skulle, menade Carina Håkansson, kunna användas för att gynna biobaserade produkter.

– I Sverige satsas resurser på forskning, men medel för att skala upp resultaten saknas.

Avancerad forskning om framtidsprodukter från skogen bedrivs vid Wallenberg Wood Center. I detta är flera av landets lärosäten engagerade. Daniel Söderberg är en av forskarna.

– Vi börjar få fram framtidens material. Nanocellulosa är exempelvis starkare än Kevlar. De material som kan utvecklas ersätter inte bara existerande, utan de kan få bättre egenskaper, sa han.

Isak From (S) är ledamot av riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Han framhöll att långsiktiga politiska överenskommelser över flera mandatperioder är nödvändiga för att industrin ska våga investera de stora belopp som krävs för att forskningsresultat ska kunna omvandlas till innovativa produkter.

– Den offentliga upphandlingen är en viktig del i detta. I augusti bildas därför en ny myndighet just för att stötta offentlig upphandling, sa han.

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31