SVT besökte tekniksprångare hos Sandvik

Två av Tekniksprångets praktikanter på Sandvik i Västberga, strax utanför Stockholm, blir intervjuade av Sveriges Televisions ABC-nyheter.


Läs mer på svt.se


Tekniksprånget.se