Ta vara på möjligheterna med Sveriges ordförandeskap i EU

Hallå där Anders Lindberg, vice preses i IVA och ordförande för den arbetsgrupp som tagit fram rapporten Möjligheter med det svenska ordförandeskapet i EU. Rapporten innehåller tio rekommendationer som presenteras, diskuteras och överlämnas till regeringen på ett seminarium den 23 november.

Anders Lindberg, vice preses i IVA och ordförande för den arbetsgrupp som tagit fram rapporten.

Varför har IVA tagit fram den här rapporten?

IVA vill bidra till att Sverige driver en mer offensiv linje, som utgår från svenska intressen i samklang med vad som är bäst för hela EU, under ordförandeskapet. Vi menar att det generellt behövs mer energi, mer resurser inom hela det svenska samhället och högre målsättningar från Sveriges sida när det gäller vår relation till EU. Vi i Sverige kommer allt för ofta på efterkälken, tvingas säga nej har svårt att bli initiativtagande och ledande.

Vad hoppas IVA åstadkomma?

Vi vill att ordförandeskapet ska bli en startpunkt för en förnyad och fördjupad diskussion som sträcker sig mycket längre än ordförandeskapet: Vad vill egentligen Sverige med EU? Hur vill vi att EU utvecklas? Många aktörer, inte bara regeringen, utan även IVA och övriga delar av det svenska samhället, behöver också ställa sig frågan: Hur bli vi bättre på att tidigare och tydligare föra fram våra positioner och inspirera EU.

IVA-seminarium: Möjligheter med det svenska ordförandeskapet i EU

Vid årsskiftet blir Sverige ordförandeland för EU för första gången sedan 2009. IVA har med hjälp av värdefulla inspel från ledamöter, sammanställt en rapport med tio rekommendationer till regeringen. Missa inte IVA:s seminarium den 23 november klockan 09.00 då rapporten presenteras, diskuteras och överlämnas till regeringen. Sverige måste ta vara på de stora möjligheterna och driva EU:s agenda framåt.

Läs mer och anmäl dig här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet Aktuellt från IVA skickas varannan tisdag (udda veckor) och ger dig senaste nytt om vad som händer på IVA - och inbjudningar till alla våra evenemang.

Integritetspolicy