Bilden av Sverige viktig i kampen om talanger

Internationellt är kunskapen om Sverige låg. Men på plussidan finns en hel del som talar för Sverige i jakten på internationell talang. Det konstaterades under Näringslivsråds lunchseminarium om svensk kompetensförsörjning och talangattraktion den 29 november.

James Savage är vd och Publisher för The Local, en nyhetssajt som förmedlar nyheter om Sverige på engelska. Han har tittat närmare på hur vi uppfattas utomlands.

– Generellt sett är bilden av Sverige lite vag, sa han, vid ett seminarium arrangerat av Näringslivsrådet.

The Locals läsare har både positiva och negativa uppfattningar.

De tycker att landet är innovativt och har bra balans mellan arbete och privatliv. Att alla svenskar kan engelska är ett extra plus. Den offentliga sektorn är effektiv: särskilt framhålls Skatteverket. Våra platta organisationer upplevs dock på gott och ont. En platt organisation, menar en del av The Locals läsare, gör det svårt att göra karriär. Och det finns byråkratiska problem. Migrationsverket med långa väntetider är ett.

– Svenska arbetsgivare gillar inte det som är avvikande. De vill heller ogärna acceptera utländska betyg.

Sedan år 2000 har, enligt The Local, arbetskraftinvandringen från EU-länderna trefaldigats, dubblerats från OECD-området och femfaldigats från BRIC-länderna.

– Svenska arbetsgivare borde bli bättre på att se och ta tillvara den förmågan, sa James Savage.

Magdalena Gerger, vd för Systembolaget, är nyvald ordförande för Näringslivsrådet. Även hon anser att utländska talanger borde tas om hand bättre.

– Svårigheter med att hitta bostad gör också att människor kan tveka att flytta hit, sa hon.

Hon ser trots det att det svenska näringslivet är attraktivt. Olika slag av satsningar på de anställda och flexibilitet är exempel.

– Vi är också bra på att jobba över organisatoriska gränser. Samspelet mellan politik, akademi och näringsliv är ytterligare en fördel.

Peter Larsson, senior rådgivare på Sveriges Ingenjörer, hävdade att ängslan är ett hinder när internationella talanger ska lockas hit.

– Vi tror inte att någon vill komma till Sverige. Men det är fel. Till Power Grids i Ludvika kommer, exempelvis, den verkliga toppkunskapen.

Se seminariet i efterhand här: