Tänk utanför boxen – seminarium om banbrytande förpackningar

IVAs avdelning för skogsnäringens teknik hade samlat ett antal experter för att ge en bild av hur morgondagens förpackningsindustri ser ut. Oerhört långt ifrån papplådor och plastfilm, visade det sig.

Seminariet ”Framtidens förpackningar – Innovationer och ökat värdeskapande” tilldrog så stort intresse att föreläsningslokalen på IVA var fullpackad och en väntelista uppställd för ytterligare åhörare.

Karl-Henrik Sundström, vd Stora Enso, började med att prata om hur företaget just nu arbetar med att förändra bilden av sig själva till att bli ett förnybart materialföretag. Med 26 000 anställda i 30 länder, och en omsättning förra året på ungefär 10 miljarder euro, har Stora Enso också kraft att bidra till en hållbar och modern förpackningsindustri.

Sundström pekade vidare på sju olika globala megatrender, som den globala uppvärmningen, en växande medelklass och en ökad ekomedvetenhet, som viktiga faktorer för omställning av förpackningsindustri.

- De flesta av de här trenderna talar för skogsråvaran! Allt som vi kan göra idag med fossila bränslen kan vi också göra av skogsråvara. Millenniegenerationen föredrar också till 88 procent fiberbaserade förpackningar, enligt en undersökning.

Många tillverkningsföretag, liksom stora kedjor inom dagligvaruhandeln, har idag börjat fasa ut fossilbaserade råvaror. Bland exemplen som Karl-Henrik Sundström nämnde finns Icas utfasning av artiklar i engångsplast. Internationellt utgör världsmärkena Tesco, Lego och Coca-Cola viktiga exempel. Holländska dagligvaruhandeln Ekoplaza har plastfria avdelningar i affärerna, och brittiska Iceland har sagt att de kommer att ta bort all plast i sina förpackningar fram till år 2023.

Stora Enso har också tagit fram helt förnybara förpackningar i fiberråvara till ”svåra” produktkategorier som flaskor, som tidigare mestadels varit i plast eller glas.

- Till en början gjorde vi exakta kopior av produkter som var i plast. Men vi märkte snart att kunderna ville att det skulle kännas som att det var trä! Så vi lade in lite extra synliga fibrer, kommenterade Karl-Henrik Sundström.

En annan viktig faktor menade Stora Ensos vd är digitaliseringen, där intelligenta förpackningar framöver kommer att få synnerligen stor spridning:

- Tror man på internet of things kommer alla paket att vara uppkopplade i framtiden. Då talar man om 43 triljoner paket som snurrar runt varje år.

De som är längst framme i detta avseende anses vara Kina, där bland andra näthandelsföretaget Alibaba har skapat digitala butiker. Karl-Henrik Sundström påpekade hur detta går beklagligt mycket långsammare i vårt närområde:

- Att ta till sig ny teknik här i Sverige och Norden går jättelångsamt, medan det i Kina tar två minuter. Vår svenska paradgren ”tillståndsprövning” får ta och skärpa sig!

Efter Karl-Henrik Sundström tog Ann-Katrin Tottie, varumärkeschef Egna varor och framtidsanalytiker, ICA, vid och föredrog resultaten från ICAs stora rapport ”Lycka, data, mening – Konsumenten 2030”.

Rapporten togs fram i samarbete med ett antal forskare och en omvärldsbyrå, tillsammans med 2 000 svenska konsumenter, ett 50-tal experter samt annan input i form av artiklar och andra rapporter.

Tottie sade att den svenska BNP:n till två tredjedelar beror av konsumentekonomin, och att det därför är viktigt att följa och utveckla den noggrant. ICA-rapportens fokus ligger tolv år framåt, vilket kan verka kortsiktigt, men som framstår som desto mer spännande om man jämfört med konsumentbeteendet för tolv år sedan:

- För tolv år sedan satt vi och hade fredagsmys med chips och kollade på Doobidoo; nu är det svårt att få alla att titta på samma program. Vi sitter alla med olika skärmar, kollar på Netflix och annat, kommenterade Ann-Katrin Tottie.

Rapporten från ICA sammanfattade bland annat att våra liv aldrig kommer att ha varit så bekväma som år 2030. Samtidigt kan bekvämligheten komma med ett pris: att vi delar med oss av våra personliga kunddata för att vi ska kunna få mer individanpassade och korrekta erbjudanden.

- Om du vill leva i det här ”bekvämlighetsspåret” måste du nog dela din data, men då måste du lita på det företag du delar dina data med, sade Tottie.

Samtidigt bör man enligt ICA kunna ta sina kunddata till olika företag och använda dem som en sorts ”relationsvaluta”, där du väljer leverantör utifrån vilka som bäst svarar mot dina behov. Och många deltagare i rapporten visade sig vara rejält öppna och tillmötesgående inför den nya tekniken:

- Många deltagare skulle till och med kunna tänka sig att operera in ett chip för att få information om hur man lever mer hälsosamt eller liknande, sade Ann-Katrin Tottie.

ICA förutsåg däremot mindre ”skärmdopning”, och mer osynliga digitala lösningar till hjälp för vårt konsumentbeteende, såsom exempelvis röststyrning. En ”virtuell assistent” ska kunna lösa ens konsumtion, läxläsning med barnen, kontrollera hur man mår och kanske – om man är tillräckligt integrerad med systemet – tillföra konkreta ämnen som man anses behöva.

- Vi ser ett behov hos framtidens konsumenter att kliva ur den digitala bubblan och komma i kontakt med andra människor. Handelsplatsen spelar roll, men den behöver se väsentligt annorlunda ut, kommenterade Tottie.

Ett ytterligare medskick från intervjuade konsumenter var att morgondagens företag måste tillföra något – till klimatomställningen, det lokala samhället, de större frågorna.

Den sista föreläsaren under seminariet var Jon Haag, Head of Test & Demonstration Office på forskningscentret RISE. Han föreläste om ”Utveckling av värdenätverk – en möjlighet till ökat värdeskapande för förpackningar” och hur morgondagens säljansvariga måste omdefiniera sina produkter från exempelvis ”kartonger” till helt andra sorters produkterbjudanden.

- Vi måste lägga mer fokus på nya affärer i framtiden, samtidigt som vi reformerar våra gamla affärer, som bidragit med så stora intäkter till ”AB Sverige”. Vi måste komma bort från bulk och från synen att det är kapitalinvesteringar som behövs, sade Haag.

Jon Haag tog upp hygienföretaget SCA, idag Essity, med produkten Tork som ett utmärkt exempel på ett företag som har definierat om sin affär flera gånger:

  • Effektivt torkpapper
  • Hygien på toaletter (tvål, papper., dispensers)
  • Fullservice av offentliga toaletter
  • Uppkopplad offentlig skötsel av toaletter

Frågan är hur samma resa kan se ut inom förpackningsvärlden? Jon Haag började med att föreslå att förpackningar säljs som ”matsvinnsminskare”:

- När så mycket som 12 procent av allt bröd går till svinn behövs det en ny affärsmodell. En förpackning kan tas fram som visar data som hur många gånger en förpackning med livsmedel som kyckling har varit ute i över 0 grader i flera timmar.

Smarta förpackningar genererar nyttiga data och kan ”skapa relation” med konsumenten, föreslog vidare RISE-representanten vid seminariet. Dessutom skulle förpackningen kunna vara en nyckel till lönsamhet online, genom individualiserade och åtråvärda försändelser som innehåller värdefull kundinformation.

- ”Flagship packaging” är det nya ”flagship store”! sammanfattade Jon Haag rekommendationen slagfärdigt.

Ett konkret, och mycket intressant exempel på hur smarta förpackningar kan ge mervärde och framtida affärer för packbranschen ansågs vara intelligenta medicinförpackningar. Då långa sjukhusvistelser för patienter är dyra för samhället att hantera skulle hemsjukvård kunna bli ett värdefullt alternativ genom bland annat smarta förpackningar som sköter dosering och andra parametrar.

En tredjedel av alla intäkter år 2025 uppskattas enligt ursprungssiffror från konsultföretaget McKinsey komma från ekosystem inom näringslivet. En tidig satsning på sådana skulle därför enligt Jon Haag generera mycket pengar för alla som vågar och vill.

- Vi måste alltså se till att en tredjedel av våra affärer år 2025 kommer från annat än traditionella affärer. Det finns stor potential att fördubbla intäkterna från förpackningar. Men för att lyckas måste vi gå mer mot tjänster och ekosystemfokus, sade Haag.

Mot bakgrund av så omvälvande förändringar i framtiden, och stora krav på morgondagens näringsliv, ställde moderatorn för seminariet Lena Ek, ordförande Södra och tidigare miljöminister, panelfrågan hur vi skapar det ledarskap som behövs för att uppfylla kraven. Jon Haag från RISE menade att vi redan idag tar många modiga steg inom industrin för bland annat nya samarbeten, men att utvecklingen behöver ske snabbare.

- Samtidigt handlar det ju för alla branscher om att inte ändra sin verksamhet snabbare än vad kunden kan hänga med, replikerade Karl-Henrik Sundström, vd Stora Enso.

Kontaktinformation

Johanna Theander
Redaktör
Telefon 073-443 49 18