Tävlingen Smart industri

I tävlingen Smart industri kan teknikföretag som utvecklas med digital teknik delta. Både företag med egen produktion och de som levererar tjänster till producerande företag kan nomineras.
smartindustri2019-1200px.jpg

Vi vill helt enkelt belöna företag som använder teknik och resurser på smarta och effektiva sätt för att öka sin produktivitet och konkurrenskraft. Nomineringstiden till 2018 års tävling gick ut den 30 september. Prisutdelningen sker i början av 2019.

2017 genomfördes den andra omgången av tävlingen. Pris och hederonmämnanden delades ut på IVA i Stockholm den 1 februari. Läs mer om pristagarna här

2016 genomförde vi den första omgången av tävlingen och delade ut priset den 31 januari 2017.

Vi båda tillfällena fick vi in många nomineringar för företag som på olika sätt utnyttjat digitaliseringens möjligheter och som lett till smarta lösningar som inneburit:

  • Kortare ledtider eller ökad tillgänglighet genom att data använts på ett innovativt sätt
  • Förenklade processer inom engineering och design
  • Produktivitetstillväxt
  • Effektivare resursutnyttjande
  • Nya kunderbjudanden och affärsmodeller

Att delta ger ditt företag många tillfällen att lyfta digitaliseringsfrågorna. Låt dig gärna inspireras på de forum vi arrangerar runt hela landet.

Första pris är en kunskapsresa för att studera hur företag i andra länder möter digitaliseringens utmaningar. Resans program skräddarsys efter det vinnande företagets inriktning och önskemål.

Jurygrupp

I tävlingsjuryn för Smart industris företagstävling ingår:

Johan Weigelt, IVA, juryns ordförande och vice vd IVA
Monica Bellgran, professor i industriell produktionsledning, KTH
Hans Enocson, tidigare Nordenchef GE
Torbjörn Holmström, Senior Advsisor to the CEO, Volvo Group 
Danica Kragić Jensfelt, professor i datalogi, KTH
Björn Langbeck, industriell expert, Tillväxtverket
Sara Mazur, Vice President och Head of Research, Ericsson
Mikael Rudin, Global Product Manager 800xA, ABB
Ulf Troedsson, CEO Siemens Nordic 
Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43