”Teamchers” hjälper studenter att lösa näringslivets utmaningar

Challenge Based Learning (CBL) ger studenter verktyg för att lösa verkliga utmaningar från näringslivet. Genom att arbeta i tvärvetenskapliga team utvecklar de innovativa och kreativa lösningar utifrån sina kompetenser.
headway-5QgIuuBxKwM-unsplash (003).jpg

Beskrivningen av Challenge Based Learning kommer från Charlotte Norrman, vid ett nyligen genomfört digitalt erfarenhetsutbyte för universitetslärare. Norrman är docent vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet, och ingår också i IVAs Entreprenörskapsakademis nätverk för entreprenörskapsutbildare.

Challenge Based Learning genomförs i olika steg. Först får studenterna utmaningen och bestämmer sig för hur de ska angripa den. Sedan samlar de fakta, för en dialog med intressenterna och bestämmer hur de ska gå till väga. Slutligen arbetar de fram en lösning som de dokumenterar och presenterar. Lärarna stöttar hela tiden processen.

- Studenterna tvingas utanför sin komfortzon och får öva sig i att samarbeta, ge och ta feedback och pitcha sina idéer, sade Charlotte Norrman.

Lära genom att göra

CBL är en studentcentrerad metod – kunskapen skapas av studenten, den överförs inte från läraren. Modellen inkluderar aktivt och kollaborativt lärande samt strukturerad reflektion för att ta tillvara gruppens kompetens. Allt med avsikten att visualisera och fördjupa lärandet genom hela processen.

- Fokus för CBL är inte att lära sig om entreprenörskap, i stället bör undervisningen generera erfarenhetsbaserad undervisning genom entreprenörskap, sade Norrman.

Fokusera på kompetenserna

Studenterna måste ta eget ansvar och möta krav på samarbete och kommunikation. Arbetsprocessen innebär ofta att hantera stora mängder av information, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet. Därigenom blir studenterna tvungna att fundera på vilka unika kompetenser de har och vad de kan använda dem till.

- Lärarrollen är annorlunda och kallas ”teamcher”. En teamcher arrangerar, leder och stöder CBL-verksamheten, antingen ensam eller som en del av ett team. Teamchers glider också ofta mellan rollerna att vara lärare, coach och arrangör, sade Norrman.

Charlotte Norrmans fyra tips till lärare som vill arbeta med Challenge Based Learning:

  1. Undvik att arbeta med leverantörer av utmaningar (Challenge Providers) som ser studenterna som konsulter för att utföra en specifik uppgift på ett visst sätt. De leverantörer som krävs behöver vara intresserade av att ha interaktion med studenterna, och ska inte ha alltför höga förväntningar på vad som ska komma ut ur processen.
  2. Försök hitta utmaningar som är öppna och som passar färdigheter och kompetenser i gruppen. Utmaningarna ska vara realistiska och lösningen bör inte vara uppenbar – varken för studenterna eller för dem som har levererat den.
  3. Låt studenterna arbeta med shitty prototyping, där studentgrupperna – tillsammans med sina challenge providers – på begränsad tid bygger enkla prototyper. Dessa utvecklas sedan kontinuerligt utifrån erhållen feedback.
  4. Redovisning och examination kan ske i form av en mässa där halva gruppen presenterar sina idéer och den andra halvan besöker mässan och investerar fejkpengar i de idéer de tror på.

FAKTA

IVAs Entreprenörskapsakademi arbetar för att stimulera entreprenörskap i Sverige. En del i detta arbete är att tillsammans med olika aktörer, myndigheter och organisationer undersöka vad som krävs för att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningsystemet, och stärka både den enskilda individen och samhälls- och näringsutvecklingen.

Läs mer här

Kontaktinformation

Helene Thorgrimsson
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 47