Tekniksprånget - nu också i Sveriges kommuner och landsting

Tekniksprånget, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, på uppdrag av regeringen kommer från och med oktober även att finnas i Sveriges kommuner och landsting. SKL och Pacta har nyligen tecknat kollektivavtal för att underlätta för arbetsgivare inom offentlig sektor att ta emot praktikanter inom ingenjörs- och naturvetenskapliga yrken.

Avtalet mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Pacta öppnar nu upp Tekniksprånget även för arbetsgivare inom kommuner, landsting och regioner. Projektet som har varit igång i drygt ett år har som syfte att få fler unga att utbilda sig till ingenjör eller annan teknisk utbildning. Praktikprogrammet vänder sig till unga som nyss har gått ut gymnasiets NV- eller TE-program. Avgångsstudenter kan under fyra månader med lön få praktik som visar hur det är att jobba som ingenjör.

-Vi är glada att nu kunna bredda utbudet i Tekniksprånget även till kommuner och landsting, säger Björn O Nilsson, vd IVA. De är redan idag en av de viktigaste arbetsgivarna för ingenjörer i Sverige, en betydelse som kommer att öka ytterligare i framtiden i vårt teknikintensiva samhälle.

-Det här är ett bra sätt att synliggöra kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare även för ingenjörs- och naturvetenskapliga yrken, säger Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting. Precis som andra arbetsgivare har kommuner och landsting redan svårt att få tag på bland annat ingenjörer och prognoserna visar att det kommer att bli ännu svårare framöver.

SKL och Pacta har tecknat kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna inom AkademikerAlliansen (företräder t ex Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet) för att underlätta för kommuner, landsting, regioner och Pactaföretag att delta i Tekniksprånget.

Under hösten är det 45 företag från vitt skilda branscher som tar emot praktikanter och antalet ansökningar har slagit rekord. Till höstens omgång sökte 2000 studenter, det är 10 procent av avgångseleverna i Sverige från gymnasiets NV- och TE-program och fyra gånger fler än förra ansökningsperioden.

Ansökan till vårens praktik öppnar den 16 oktober, då med än fler företag, kommunala och landstingsägda bolag.

Avtalet ska formellt godkännas av SKLs förhandlingsdelegation vid oktobermötet.