Tekniksprånget fortsätter locka tjejer

Nu öppnar ansökningsperioden till Tekniksprånget, praktikprogrammet där ungdomar får testa på livet som ingenjör. Andelen tjejer som söker och antas till praktiken är fortsatt mycket hög. Under pågående period är hela 57 procent av praktikanterna unga kvinnor.
Basta-tjejerna-2.jpg

Tekniksprånget drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, och är ett samverkansprojekt mellan svenska arbetsgivare och regeringen, med syfte att få fler ungdomar att genomföra högre tekniska utbildningar. Praktikprogrammet ger unga en fantastisk möjlighet att prova på ingenjörsyrket under fyra månader och ansökningsperioden till nästa omgång pågår mellan 16 oktober och 16 november.

-Vi arbetar för en jämn könsbalans och därför är vi är glada att trenden fortsätter och i år nått ännu högre nivåer. Vi ser att tjejer gärna vill få möjlighet att testa och praktik är därmed attraktivt, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetschef för Tekniksprånget.

I dagsläget är andelen kvinnor på ingenjörsutbildningar i Sverige 30 procent. Då många rapporter pekar på ökat behov av högre teknisk kompetens är det viktigt att attrahera och utbilda en bredare målgrupp inom området.

-Att Tekniksprånget är populärt bland unga kvinnor kan i förlängningen påverka könsfördelningen på ingenjörsutbildningarna. Åttio procent av ungdomarna som genomfört praktiken går vidare till ingenjörsstudier och av dem är hälften kvinnor. En övervägande majoritet av dem som gjort Tekniksprånget anser dessutom att praktiken leder till färre avhopp, avslutar Alexandra Ridderstad.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42