Tekniksprånget lockar unga kvinnor

Andelen kvinnor på ingenjörsutbildningar i Sverige är 30 procent. Av andelen verksamma ingenjörer och tekniker är 103 000 män, men bara 23 000 kvinnor enligt Statistiska centralbyrån. Då många rapporter pekar på ökat behov av högre teknisk kompetens är det viktigt att attrahera och utbilda en bredare målgrupp inom området.
Teknikspranget-tjejer.jpg

Tekniksprånget drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, och är ett samverkansprojekt mellan svenska arbetsgivare och regeringen, med syfte att få fler ungdomar att genomföra högre tekniska utbildningar. Praktikprogrammet ger unga en möjlighet att prova på ingenjörsyrket under fyra månader, en unik inblick i det framtida arbetslivet.

Andelen tjejer som söker och antas till Tekniksprångets praktik runt om i landet är hög där andelen tjejer som utför praktiken har legat på stadiga 50 % sedan projektets start 2012.

-Vi arbetar för en jämn könsbalans och därför är vi är glada att trenden fortsätter år för år. Vi ser att tjejer gärna vill få möjlighet att testa och praktik är därmed attraktivt, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Tekniksprånget.

-Att Tekniksprånget är populärt bland unga kvinnor kan i förlängningen påverka könsfördelningen på ingenjörsutbildningarna. Åttio procent av ungdomarna som genomfört praktiken går vidare till ingenjörsstudier och av dem är hälften kvinnor. En övervägande majoritet av dem som gjort Tekniksprånget anser dessutom att praktiken leder till färre avhopp, avslutar Alexandra Ridderstad.