Tekniksprånget tar nya kliv

Tekniksprånget har funnits i drygt fem år och Jobbsprånget i snart två år. Tekniksprånget ska inspirera ungdomar till högre tekniska studier och Jobbsprånget är ett praktikprogram för nyanlända akademiker för att snabba på vägarna in till den svenska arbetsmarknaden. Båda praktikprogrammen har nått stora framgångar.
Jobbsprånget webb.jpg

Över 3 000 ungdomar har fått praktik via Tekniksprånget och 150 arbetsgivare runt om i landet medverkar på ett hundratal orter. Tekniksprånget har ett särskilt uppdrag att attrahera unga kvinnor och resultatet är slående, hälften av praktikanterna är unga kvinnor. Efter avslutad praktik vill åtta av tio läsa vidare på en högre teknisk utbildning – och även hälften av dem är kvinnor.

Jobbsprånget matchar arbetsgivare med nyanlända akademiker och finansieras i samverkan mellan regeringen och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Här får nyanlända in en fot på den svenska arbetsmarknaden genom praktik i fyra månader på sin yrkesnivå. Även detta projekt visar på goda resultat, 7 av 10 får ett jobb efter avslutad praktik.

Båda initiativen ska nu förlängas och IVA söker därför nya arbetsgivare. Maila tekniksprånget@iva.se. om ditt företag eller din organisation vill medverka i något av praktikprogrammen.