Tekniksprångets undersökning visar: Anställningstrygghet och balans i livet viktigast för unga

TS-natverkstraff.jpg

Projektet Tekniksprånget drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samarbete med regering och näringsliv. I samband med ansökan till projektet besvarar ungdomarna (som är i slutet på eller nyligen har avslutat teknik- och naturprogrammen på gymnasiet) ett antal karriärfrågor. På frågan vad de tror kommer vara viktigast i deras framtida karriär toppar ”balans mellan arbete och privatliv” och ”en trygg anställning”. Minst viktigt anses en chefsroll vara, följt av hög lön. 

– Att 19-åringarna rankar balans och trygghet högst är mycket intressant. Tillsammans med det faktum att de gärna vill arbeta i team ställer det nya krav på många arbetsgivare. Arbetsgivarna bör kommunicera att de vill tillgodose dessa behov, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Tekniksprånget.

Undersökningen visar att frågor som mångfald och miljö engagerar målgruppen. Relativt få är oroliga för hur arbetsmarknaden kommer se ut för dem framöver och en klar majoritet har goda erfarenheter från matematikundervisningen på gymnasiet.

– Tekniksprånget vänder sig till ungdomar som kommer att vara nyckelspelare på den framtida svenska arbetsmarknaden, säger Björn O. Nilsson, verkställande direktör för IVA. Deras värderingar bör få stort genomslag för prioriteringar i hela samhället.

Tabell över gymnasieungdomars karriär- och jobbprioriteringar.

Diagram: Rangordning av vad den svarande anser vara viktigast i sin framtida karriär. 1 är viktigast.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42