Tele2 fokuserar på Sverige och Baltikum

Från verksamhet i en lång rad länder till stärkt närvaro i ett fåtal. Det är inriktningen för Tele2. Framtiden innehåller satsningar på såväl 5g, förstärkt och virtuell verklighet som IoT.
NR Allison Kirkby.jpg

Köpet av bredbandsoperatören Comhem innebär dessutom att Tele2 kan erbjuda kunder i Sverige allt de behöver inom digital kommunikation.

– Comhem och Tele2 kompletterar varandra. Och vi har samma kundnära perspektiv. Tillsammans blir vi en ledande digital aktör som når in i människors hem, sa Allison Kirkby, Tele2:s koncernchef vid ett IVA-frukostmöte.

Hon påpekade också att sammanslagningen av bolagen gör Tele2 till en än starkare konkurrent till Telia i Sverige.

– Förr hade Comhem dåligt rykte. Men nu har företaget nöjda kunder. De har också investerat mycket i sitt kabelnät. Och vi vet vad kunderna vill ha. Även om de inte själva har upptäckt det.

Gränsen mellan teknikföretag, som står för distribution av tjänster, och bolag som producerar innehåll håller på att suddas ut.

– Även om Apple och andra är på väg mot innehållsbranschen, så är det riskabelt och dyrt för operatörer att skapa eget innehåll.

Däremot är det viktigt att hänga med i den snabba tillväxten när det gäller datatrafik. I Sverige har den sedan 2008 ökat med 9 000 procent.

– Internet i mobil är nu lika stort som via andra plattformar.

5g kommer att göra nätverken effektivare. Det kommer användarna främst att märka som kortare svarstider. Men 5g, som Tele2 ska lansera år 2020, kräver också mer investeringar i näten. Inte minst gäller det fibernät.

– Vi delar vårt nät med andra. Det gör det billigare för oss.

Men Tele2 som tidigare varit verksamt i en lång rad länder har nu valt att bli än större på ett fåtal marknader: Sverige och de baltiska länderna.

– Allt handlar om att vara störst eller näst störst. 80 procent av vår omsättning kommer från Sverige och Baltikum.

Fast bolaget överger inte helt det globala perspektivet.

– Internet of Things är en växande verksamhet för oss. Och där satsar vi globalt. Främst inom områden där vårt erbjudande är annorlunda än konkurrenternas.

Förstärkt och virtuell verklighet (AR och VR) hör också till det som kommer att växa snabbt på fem års sikt. Även bolagets erbjudande inom B2B hör till framtidssatsningarna.

– Kunder associerar sig med varumärken. Och vi vill ha en känslomässig kontakt med dem. Ett anslutet liv är ett bättre liv, sa Allison Kirkby.

Kontaktinformation

Linda Olsson
Projektledare
Telefon 08-791 29 06