Teliachefen ska skrämma liv i bolagets innovationskraft

Johan Dennelind, Telia Soneras koncernchef, tänker se till att bolaget blir mer än en nätoperatör. Hållbarhet, innovation och mer fiber är några av framtidsspåren.

– Vi måste skrämma liv i vår innovationskraft, sa Johan Dennelind när han talade vid ett frukostmöte på IVA.

I en bransch som förändrar sig i supertakt är det nödvändigt för Telia Sonera att kunderna upplever bolaget som en relevant leverantör.

Därför vill Johan Dennelind dels satsa på kärnaffären, dels utforska vilka möjligheter som finns nära denna.

Telia Sonera ska erbjuda den bästa uppkopplingen mot nätet, oavsett vilken teknik kunden använder. Ytterligare miljarder satsas på fiber i främst Sverige.

– Men vi ska inte bara vara nätoperatör. Vi ska erbjuda fler tjänster.

Områden som eHälsa, m2m, musik och finansiella tjänster kan därför bli framtidsområden för bolaget.

Om nu framtiden börjar bli utstakad, med ny koncernledning, så hade Johan Dennelinds start som bolagets chef annorlunda förtecken.

– Då var ryktet rejält tilltufsat, även internt.

Nu finns en särskild organisation för etik och regelefterlevnad. En visselblåsarfunktion är på gång. För problemländerna i Eurasien finns 374 åtgärder som ska följas upp.

– Men fortfarande återstår mycket innan nya Telia Sonera är på plats, sa Johan Dennelind.


Se seminariet