Textil teknik tar fart

Som IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har berättat tidigare är textilsektorn en av de sektorer som globalt har högst miljöpåverkan. Av de över 120 000 ton nya textilier som årligen kommer ut på den svenska marknaden materialåtervinns bara knappt fem procent. Nu kommer dock en rad initiativ som ska förbättra sektorns resurseffektivitet.
Clothing_1200px.jpg

Nyligen fattade till exempel sydsvenska återvinningsföretaget Sysav beslut om en investering för att bygga en världsunik anläggning för automatisk textilsortering i Malmö. Anläggningen, inom ramen för programmet SIPTex, ska syfta till att öka materialåtervinningen av textil och planeras ha driftstart sommaren 2020. Sorteringen kommer att använda sig av så kallad nära-infraröd-teknik och visuell spektroskopi för att sortera blandat textilavfall utifrån fibersammansättning och färg. Sedan kan produkterna gå vidare till fiber-till-fiber-återvinning och spinnas till ny tråd.

När anläggningen är fullt utbyggd förväntas den sortera 16 000 ton textil per år och bemannas av sju personer i tvåskift. Projektet finansieras även av Vinnova via projektet Utmaningsdriven innovation, för få fram innovativa lösningar som bidrar till att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

I Stockholm har design- och reklmbyrån WDW Creative nyligen öppnat en popup-butik för vintage förra veckan. Ambitionen är att arrangera tillfällig butik fyra gånger per år med aktörer primärt inom mode och second hand, skriver Habit.

– När det kommer till partner så har vi önskat använda vår plattform denna gång för att stötta Emmaus arbete, sedan kan det bli andra hjälporganisationer längre fram men även med modeföretag så länge de har ett cirkulärt tänk i sitt skapande och produktion, uppger Jon Bergsman, creative director på WDW Creative, till Habit.

Forskare vid Högskolan i Borås har på senare tid utvecklat ett elektriskt ledande plastmaterial som går att skriva ut med 3D-skrivare. Förhoppningen är att man på sikt ska kunna skapa smarta textilier och kläder som är mer hållbar än vad man kan uppnå med dagens tryckteknik.

Hjärnan bakom projektet är doktoranden Razieh Hashemi Sanatgar. Med hjälp av metoden skulle flera led i klädtillverkningsprocessen kunna skalas bort.

Vid skogsföretaget Södra har man också skapat en världsunik lösning för att omvandla stora volymer använda textilier av bomull och blandmaterial till nya kläder och textilier. Södra har genom ett tekniskt genombrott kunnat använda återvunnen bomull samt separera bomull från polyester. Bomullsfibern blandas därefter in i produktion av "dissolvingmassa". Därmed kan avlagd bomull via textilmassaproduktion bli till nya textilier. Målet med satsningen är att komma upp i 25 000 ton textilier för inblandning i massatillverkningen. Än så länge kan Södra bara ta emot vita textilier, men arbetar med att även kunna ta emot färgad textil.

En debatt har också nyligen rasat på DN Debatt om hållbarhetsmärkning av textil, där lågprissatt "fast fashion" samt transporter av textilier för återvinning anklagas för att leda till stora miljömässiga konsekvenser. Detta enligt forskaren Cecilia Solér och modeföreträdarna Johan Graffner och Sandya Lang. I en replik menar Sandra Roos från forskningsinstitutet RISE och Lisa Rosengren från Fristads arbetskläder att det i så fall först måste till en gemensamt framtagen mätstandard.

Att det är mycket som händer för närvarande inom hållbar textil kan Lidewij Edelkoort vittna om. Denna holländska modeguru, som har kallats "världens främsta trendspanare", gjorde sina första prognoser inom modevärlden på 70-talet och arbetar alltsedan dess med att förutspå marknadsbeteenden världen över. Nyligen intervjuades hon av Göteborgs-Posten, där hon bland annat menade att "den nya lyxen handlar om en medvetenhet om naturen".

– Det vi pratar om nu är på intet sätt nytt, men det finns ett mått av nöd i luften som är nytt, en logik som vuxit till en känsla av panik. Vi börjar att handla med större medvetenhet, säger Lidewij Edelkoort i Göteborgs-Posten.