Textilåtervinning- en stor utmaning

Technical Research Centre of Finland, VTT, har inlett ett projekt, The Circular Economy of Textiles, som med hjälp av en ny cellulosaupplösande produktionsteknik ska komma till bukt med ”slit och släng”-konceptet.
Cotton1200px.jpg

Modets korta cykler i kombination med en ökande konsumtion är ohållbart. Flera klädkedjor har tagit initiativ för att försöka hitta mer hållbara strategier till produktion. Samtidigt ställer outvecklade återvinningstekniker för att mekaniskt ta isär textilfibrer som kan omvandlas till ny fiber till problem.

Klädproduktion i linje med principerna för cirkulär ekonomi har varit syftet med projektet The Circular Economy of Textiles som finska VTT har lanserat. VTT har utvecklat en ny teknik som möjliggör att bomull, som idag är en problematisk fiber att återvinna, kan lösas upp. Därmed skapas cellulosalösningar som sedan kan omvandlas till ny fiber. Målet är att höja värdet på denna verksamhet och skapa nya affärer. Därtill kommer även miljövinsterna vara stora – vattenfotavtrycket minskas med 70 procent och koldioxidutsläppen med 40 till 50 procent jämfört med jungfrulig vara.

Trots den miljöinriktade aspekten av hållbarhet anses det vara svårt att nå ekonomisk bärkraft genom mekanisk fiberåtervinning, både på kort och lång sikt, eftersom de återvunna fibrerna har betydligt lägre kvalitet än jungfrulig fiber. Återvinningen av bomull ger dessutom väldigt korta fibrer som inte är lämpliga för garnproduktion och därmed kläder. Därutöver, för att få en effektiv textilåtervinning behövs det stora mängder av textil och textilavfall som idag huvudsakligen går till förbränning. Även om återvinningsbara plagg är möjliga att producera kvarstår frågor gällande hur detta är tekniskt möjligt i en storskalig produktion, samt hur kvalitetsproblem förknippade med återvunna fibrer ska hanteras.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42