Textilbranschen från förorenare till cirkulär aktör

Textilsektorn är, som IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi tagit upp flera gånger, en av de mest resurskrävande och miljöpåverkande affärsområdena i världen. Många åtgärder måste vidtas för att sektorn ska kunna bli resurs- och klimatmässigt hållbar i framtiden.
textil-1200.jpg

Elin Larsson vid modeföretaget Filippa K, som länge samarbetat nära IVAs resurseffektiviseringsprojekt, föreläste nyligen i Luleå vid hållbarhetskonferensen Day One i Luleå. Day One är en konferens som fokuserar på företagens egna hållbarhetsarbete utifrån en affärsstrategi, det vill säga som en win-win för såväl företag som omvärld och morgondagens samhälle.

Filippa K har sedan länge arbetat aktivt mot ökad hållbarhet och cirkulär ekonomi.

– År 2014 lanserade vi strategin Circular Fashion, vårt interna ramverk för hur vi ska ställa om till cirkulära affärsmodeller. Där vi jobbar med de fyra r:en: reduce, repair, reuse och recycle, berättade Elin Larsson enligt Norrbottens Affärer.

Ifråga om resurseffektiva och hållbara textilmaterial nämnde Elin Larsson framför allt återvunna material, men även tencel eller lyocell, ekologisk bomull samt ekologiskt linne.

– Sedan finns det flera nya material på marknaden som inte blivit så kommersiella än, där man till exempel använder spill från andra industrier till att göra nya material av. Det kan till exempel vara apelsinskal, rester från ananas, kokosnötter, bananplantor, mjölk. Och inom en närstående framtid kommer även kunna köpa klimatpositiva tyger där man tagit växthusgaser från luften eller vattnet och omvandlat dem till plastpellets som sedan smällts ner för att kunna spinna tyg av dem, sade Elin Larsson vid konferensen.

För att få fler att hantera avlagda textilier rätt, och bidra till mer återvinning av textil, har Vinnova gett Emmaus Stockholm tillsammans med stiftelsen Stockholm School och Economics Institute for Research och avfallsbolaget Sörab stöd till ett samarbetsprojekt för att ge kommuner verktyg för hållbar hantering av textilt avfall. I dagsläget går annars en förödande stor del av hushållens textilier till förbränning.

-Vi är mycket stolta över förtroendet att få driva arbetet mot en omställning till cirkulär ekonomi framåt. Med det här projektet hoppas vi kunna erbjuda lösningar som bidrar till en mer hållbar hantering av textilier och på längre sikt även bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030, sade Frida Dunger Johnsson, verksamhetsledare på Emmaus Stockholm enligt Habit.

Vinnova har sedan 2016 ett uppdrag från regeringen att stärka förutsättningarna för cirkulär ekonomi.

När kläderna tjänat ut kan de sedan bli till nya möbler, har studenter vid Högskolan för design och konsthantverk visat, i ett projekt där man utforskar design i kombination med hållbarhet och cirkulär ekonomi. Sveriges Radio rapporterar om hur studenterna i samarbete med lokala företag har tagit fram ett nytt slags textilfibermaterial genom att avlagda kläder rivs sönder, blandas med polyesterfibrer och pressas samman. Av materialet har prototyper till en bänk, en hylla och en klädförvaringslösning tagits fram.

På en mer övergripande nivå startar nu under 2019 ett nytt forum för cirkulära strategier inom mode och inredning. Circular Hub vill hjälpa aktörer inom hållbart, cirkulärt mode/textil och interiör. Borås DoTank kommer att fokusera på textil, medan ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde kommer att fokusera på hållbara miljöer. Företagen kommer genom deltagande i Circular Hub få tillgång till test-, demo- och prototypanläggningar samt stöd i cirkulär och digital affärsmodellutveckling, rapporterar ADA Sweden.

Sammantaget ska detta nav bidra till att placera Västsverige på kartan som en världsledande partner och förebild inom cirkulär ekonomi för textil, mode, inredning och möbler.