Till minne av en vd med internationell utblick

IVAs tidigare vd Hans G Forsberg har avlidit i en ålder av 91 år. Han var en kraftfull och drivande ledare för akademien under åren 1983-1994.

Hans G Forsberg (2 februari 1930 – 20 december 2021).

Han engagerade sig i många olika områden. Tydligast framträder två: energi, och då särskilt kärnkraft, samt internationella kontakter. Vi har främst lärt känna Hans G Forsberg i hans verksamhet inom akademien där han lämnat bestående spår i olika former under fyra decennier på IVA.

Efter examen som civilingenjör i kemiteknik vid KTH 1956 och civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm var han några år assistent på KTH och Isotoptekniska laboratoriet. Karriären tog honom 1962 till International Atomic Energy Agency (IAEA) i Wien. 1965 återvände han till Sverige och jobb som utlandschef på IVA. 1971 tog han klivet in i det som såg ut att vara en expansiv del av näringslivet: sjöfart och skeppsbyggnad. Men branschen förvandlades till ett stormigt hav med varvsnedläggningar vilket han fick erfara under åtta år som vd för Öresundsvarvet i Landskrona.

Under åren som kärntekniker på KTH, Institutet och IAEA byggde han upp kunskap och en fast övertygelse om att kärnkraft var en avgörande och säker del i framtidens energisystem. Det manifesterades under hans tid som vd för IVA i utredningar, påtryckningar och opinionsbildning i många former.

Forsbergs tro på internationella relationers stora betydelse gav resultat. Den tekniska attachéverksamheten expanderade, bilaterala forskningsföreningar med Frankrike, Japan och Tyskland etablerades, antalet internationella ledamöter växte, nya ingenjörsvetenskapsakademier skapades, nätverket ”International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences” aktiverades och omfattande forskarutbyte med akademier i flertalet östeuropeiska länder, inklusive Sovjetunionen, byggdes upp. En stark verksamhet etablerades i Tokyo där IVA var delägare i Sverigehuset ”Sweden Center” i stadsdelen Roppongi där Exportrådet och flera svenska dotterbolag hade sina kontor.

Hans G Forsberg stöttade kreativa idéer, som att till exempel inrätta en avdelning för informationsteknik (XII) och att stärka området ekonomiska vetenskaper, liksom initiativet Royal Technology Mission. Årliga delegationsresor, sedan 1984, med Hans Majestät Konungen, näringslivsföreträdare och forskningsledare som gemensamt studerar spjutspetsteknik och innovationer i olika länder.

Efter tiden på IVA fortsatte han att arbeta som styrelseledamot i flera företag och organisationer, han var ordförande i Ubåtskommissionen, verkställande ledamot i ÅF:s forskningsstiftelse och aktiv rådgivare till unga ingenjörsvetenskapsakademier. Hans G Forsberg invaldes som internationell ledamot i amerikanska National Academy of Engineering, blev hedersdoktor vid KTH och Herriot Watt University och mottog the Order of the Rising Sun ur premiärminister Abes hand, I närvaro av Kejsare Akihito.

Vi som hade förmånen att samspela med Hans G Forsberg som kraftfull ledare och vän i akademiens arbete minns vår tid tillsammans med honom med stor glädje och värme. I all sin gärning hyllade han IVA:s credo att all verksamhet ska ske till samhällets gagn.
Det innefattar såväl tillväxt som hållbarhet.

Camilla Modéer, IVA-ledamot

Edvard Fleetwood, generalsekreterare Sweden–Japan Foundation