Tillväxtföretag behöver mer kompetent kapital i tidiga skeden

Sverige behöver fler innovativa företag som vill växa och därmed bidra till fler jobb. För detta krävs kapitaltillskott i ett företags alla tillväxtfaser. Men det behövs också tillgång till kompetent kapital – det vill säga investerare som bidrar med såväl kapital som erfarenheter, kunskaper, råd, ledarskap, nätverk och coachning.

Arbetsgruppen Kompetent kapital i tidiga skeden föreslår åtgärder inom tre områden.


Läs förslagen  Ladda ner PDF