Tjeckiske premiärministern besökte IVA

En tjeckisk delegation besökte idag IVA för att diskutera energifrågor. Premiärminister Bohuslav Sobotka talade om vikten av samarbete mellan Sverige och Tjeckien.
Bohuslav Sobutka 39.jpg

Ett tjugotal personer från tjeckiskt näringsliv mötte idag representanter från den svenska energisektorn vid ett rundabordssamtal. Från svensk sida medverkade företag som Vattenfall, Uniper, Fortum, Svenska kraftnät och Energigas Sverige. Från IVA medverkande bland annat vd Björn O. Nilsson, samt Jan Nordling och Karin Byman från projektet Vägval el.

En utmaning för den tjeckiska energiförsörjningen är överföringen av el, där kapaciteten mellan Tyskland och Tjeckien är en trång sektor. I framtiden förväntar man sig att elanvändningen ska öka.

Bohuslav Sobotka, den tjeckiske premiärministern, talade om behovet av ingenjörer i framtiden. I Tjeckien satsar man idag alltmer på praktisk yrkesutbildning. Men han betonade att det är nödvändigt att lägga grunden tidigt:

– En viktig fråga är matematikens roll i skolan. 

Kontaktinformation

Johan Weigelt
Akademisekreterare och vice vd
Telefon 08-791 29 44