Tom Johnstone och tio andra invalda i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste akademisammankomsten in elva nya ledamöter, däribland SKFs tidigare vd Tom Johnstone, Posten Norges vd Dag Mejdell, LM Ericsson ABs Chief Technology Officer Ulf Ewaldsson samt en av Sveriges ledande IT-säkerhetsexperter, Anne-Marie Eklund Löwinder.

– En världsledande materialvetare, flera nyckelstrateger inom Sveriges IT-utveckling och en Nobelkommittéaktiv hjärtläkare. Det är bara några av de imponerande personer som vi nu har glädjen att välkomna som nya ledamöter av IVA, säger IVAs vd Björn O. Nilsson. Med tanke på dagens samhällsutmaningar är IVA en allt viktigare och aktuell arena och aktör.

 

Följande nya inval presenterades vid IVAs Akademisammankomst den 19 februari:

 

Tom Johnstone, född 1955 i Glasgow, väljs in som ledamot i IVAs avdelning för Maskinteknik. Johnstone, idag rådgivare till SKF samt styrelseledamot i Volvo Cars, Husqvarna och Investor, var vd för SKF 2003-2014. Han började på SKF 1977, blev chef för Automotive Division 1996 och vice vd 1999. 2013 utsågs han till Årets Ledare. Johnstone är hedersdoktor vid University of South Carolina, USA, samt vid Cranfield University i Storbritannien. 2008 fick han Nordstjärneorden av kommendörs grad för sina personliga insatser för Sverige.

Rikard Söderberg, född 1963, väljs in som ledamot i IVAs avdelning för Maskinteknik. Söderberg är idag professor och prefekt på institutionen för produkt- och produktionsutveckling vid Chalmers och föreståndare för Wingquist Laboratory och dess VINN Excellence Centre, som han startade 2001. Han är sedan 2008 även styrkeområdesledare för styrkeområdet Produktion på Chalmers.  Rikard Söderberg blev gymnasieingenjör 1983, civilingenjör i maskinteknik 1989, teknologie doktor i maskinkonstruktion 1995 och docent i maskinkonstruktion 1999. Han befordrades till professor 2006. Han är vetenskaplig rådgivare och styrelseordförande vid Fraunhofer Chalmers Centre of Industrial Mathematics (FCC). Hans vetenskapliga produktion omfattar mer än 190 publikationer.

Ulf Ewaldsson, född 1965, väljs in som ledamot i IVAs avdelning för Informationsteknik. Ewaldsson är Senior Vice President och Chief Technology Officer vid LM Ericsson AB. Han har en civilingenjörsexamen från Linköpings tekniska högskola. Ewaldsson är en av nyckelpersonerna bakom Sveriges framgångar inom GSM, 3G och LTE. I sin tidigare roll som chef för Produktområde Radio 2007-2012 lanserade han bland annat integrerade radio-/antennsystem, som har bidragit ytterligare till den världsledande position inom mobila system som Sverige idag innehar. I sin nuvarande roll är Ulf bland annat ansvarig för utveckling av nästa generations mobila system, 5G, och den utveckling som sker mot digitalisering och molnbaserade tjänster.

Anne-Marie Eklund Löwinder, född 1957, väljs in som ledamot i IVAs avdelning för Informationsteknik. Eklund Löwinder är Chief Information Security Officer vid .SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur. Hon har rankats som en av Sveriges främsta experter på IT-säkerhet av tidningen Computer Sweden. Hon är ledamot i styrelserna för bland annat styrelsen för institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet och TU-stiftelsen. Eklund Löwinder har en examen i systemvetenskap från Stockholms universitet. 2013 valdes hon in i Internet Hall of Fame.

Christer Norström, född 1963, väljs in som ledamot i IVAs avdelning för Informationsteknik. Norström är vd för Swedish ICT SICS och adjungerad professor på KTH. Han disputerade på KTH 1997 och blev docent 2001. 2002 blev han professor i datavetenskap på Mälardalens högskola. Där blev han sedan dekanus för den naturvetenskapliga fakulteten och därefter prorektor för högskolan. Här var han med och byggde upp flera framgångsrika initiativ som Mälardalen Real-Time Research Centre (MRTC), Robotdalen och Automation region. Han har också arbetat i flera omgångar inom ABB och som konsult åt många företag samt startat flera högteknologiska spinofföretag. 2010 blev Norström vd för Swedish ICT SICS och 2013 adjungerad professor på KTH.

Michael Persson, född 1956, väljs in som ledamot i IVAs avdelning för Kemiteknik. Han är Innovation Manager AkzoNobel PPC och adjungerad professor vid Chalmers. Persson är en kvalificerad materialkemist, och disputerade vid Keramforskningsinstitutet 1994. Han har genom åren haft många befattningar inom företaget AkzoNobel PPC, där han sedan 2012 är Innovation Manager. Parallellt är Persson sedan 2012 adjungerad professor i silikakemi på Chalmers. Han är också vice ordförande i Vinnovas Vinn Excellence Center SuMo. Som forskare och uppfinnare innehar han 18 patent. Två gånger har han fått AkzoNobels utmärkelse Patent Project of the Year Award och en gång AkzoNobels Innovation Award.

Peter Schurtenberger, född 1955, väljs in i IVAs avdelning för Kemiteknik. Han är professor vid institutionen för kemi vid Lunds universitet. Schurtenberger är en av Europas ledande forskare inom röntgen- och neutronspridning, som kommer att användas mycket vid MAX IV och ESS. Han är också en kvalificerad ytkemist. Schurtenberger har även startat bolaget LS Instruments. Peter Schurtenberger disputerade år 1984 vid ETH i Zürich och var sedan postdoktoral forskare vid Lunds universitet, MIT och Harvard. År 1999 blev han professor vid universitet i Fribourg, där han grundade och förestod Adolphe Merkle Institute for Pure and Applied Nanoscience.

Anders Hamsten, född 1953, väljs in i IVAs avdelning för Bioteknik. Hamsten är professor och rektor för Karolinska Institutet (KI). Han tog läkarexamen 1978 vid KI och disputerade 1986. Parallellt med avhandlingsarbetet genomgick han specialistutbildning i hjärtsjukdomar och internmedicin vid Danderyds sjukhus 1982-1986, blev docent 1990 och professor 1999. Anders Hamsten är en känd forskare inom hjärt- och kärlsjukdomar och blev invald som Fellow of Royal College of Physicians (FRCP) 2002. Han sitter i Nobelförsamlingen vid KI sedan 2004 och ingick i Nobelkommittén 2010-2012. Sedan 2013 är han rektor för KI. Han sitter även i styrelsen för Karolinska Institutet Holding AB.

Markus Antonietti, född 1960, väljs in som utländsk ledamot i IVA. Han är professor vid Max Planck Institute of Colloids and Interfaces i Tyskland. Antonietti är idag Tysklands mest citerade materialvetare. Han har fått åtskilliga internationella priser. Antonietti är ordförande för Max Planck-projektet ENERCHEM som ska utveckla en materialplattform för energiframställning baserat på hållbara råmaterial. Han har publicerat över 500 publikationer och är medlem av Editorial Board för många vetenskapliga tidskrifter. Sedan 2011 är han ordförande för den naturvetenskapliga klassen av Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften.

Henrik Ehrnrooth, född 1954, väljs in som utländsk ledamot i IVA. Han är styrelseordförande i Pöyry, Caverion och Otava Group i Finland. Ehrnrooth är en ledande person inom global skogsindustri. Han har en kandidatexamen inom agrikultur och forstvetenskap från Helsingfors universitet (1981) och en diplomekonomexamen från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors (1981). 1979 engagerades han i konsultorganisationen Jaakko Pöyry Oy, där han 1985 blev partner och delägare. Sedan 2003 är han styrelsens ordförande. Han är också styrelseordförande i byggteknikföretaget Caverion och i det finska medie- och bokförlaget Otava Group, samt ledamot i styrelsen för Marcus Wallenberg Prize.

Dag Mejdell, född 1957, väljs in som utländsk ledamot i IVA. Han är vd för Posten Norge. Dag Mejdell har en civilekonomexamen från Norges Handelshögskola. Han har sedan arbetat på företaget Dyno Industrier, till vars internationalisering han bidrog aktivt. 1995 började han i koncernledningen och tog över som koncernchef två år senare. År 2000 blev Mejdell koncernchef för Dyno Nobel, under Industrikapital ägandeskap. Sedan 2006 är Mejdell koncernchef över Posten Norge, med en omsättning på 24 miljarder norska kronor och 20 000 anställda. Han har därefter också blivit ordförande i Norsk Hydro och vice ordförande i SAS.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42