Transport 2030 och Hållbar mobilitet

Hur kan utbyggnaden av infrastrukturen inom Sverige koordineras, så att den kan möta transportbehovet av både människor och gods bättre än idag? Vilka åtgärder behövs för att göra transporterna säkrare och mer effektiva och för att minimera transportsektorns miljöpåverkan? Och hur möjliggör vi informationsutbyte mellan olika delar av transportsystemet för att skapa effektivare och säkrare transporter?

Det är några av de frågor som projektet Transport 2030 vill svara på. Syftet med projektet, som drivs under 2009-2010, är dels att bygga en plattform för att öka samverkan mellan transportsystemets olika aktörer och dels att utifrån denna plattform utveckla en långsiktig vision för framtiden.

Dessutom ska projektet definiera förslag till förbättringar och utvecklingsbehov inom transportsystemet under de närmaste tjugo åren. Projektet kompletterar de viktiga infrastrukturåtgärder som definierats genom arbetet med den nationella planen för transportsystemet.


Läs online  Ladda ner PDF