IVA utser Peter Wallenberg Jr, Jan-Eric Sundgren och Mary Walshok till hedersledamöter

I samband med att Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, fyller hundra år i år utses tre hedersledamöter. Det är Peter Wallenberg Jr, Jan-Eric Sundgren och Mary Walshok som uppmärksammas för sina gärningar för främjande av forskning, kompetensförsörjning, innovation och entreprenörskap.
201906-IVA-Hedersledamöter-Kollage-1200px (002).jpg

Peter Wallenberg Jr, Mary Walshok och Jan-Eric Sundgren

IVA samlar kompetens och erfarenhet från mer än 1200 akademiledamöter och 250 företag.

- Det är mycket hedrande att bli invald som hedersledamot, sedan är det extra roligt att det sker under ett jubileumsår. IVA har en viktig roll bland annat när det gäller att få näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik att mötas. Det är något som vi inom Wallenbergstiftelserna också ser som en viktig uppgift. Sverige är ett litet land globalt sett, och alla krafter måste hjälpas åt för att svensk forskning ska stå sig i den internationella konkurrensen, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Wallenbergstiftelserna

- Framtiden är inte något som kommer, det är något vi skapar. Vi vill särskilt rikta ljuset mot dessa tre inspirerande ledare för de driver förändring och bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft, både inom och utanför akademien, säger Tuula Teeri, vd IVA.

Följande tre hedersledamöter tar emot utnämningarna på IVAs stora Högtidssammankomst i Stadshuset i oktober, passande nog under firandet av hundraårsjubileet:

Peter Wallenberg Jr är ordförande för nio av de 16 allmännyttiga stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg eller för att hedra deras minne och som går under samlingsnamnet Wallenbergstiftelserna. Därutöver är han engagerad inom bland annat verkstadsindustrin, private equity och hotellbranschen som ledamot i Atlas Copco, Scania och EQT samt styrelseordförande för Grand Hôtel Stockholm.

Peter Wallenberg Jr, som är ledamot i IVAs avdelning för Utbildning och forskning,har visat stort personligt engagemang för IVAs verksamhet, bland annat som aktiv i Näringslivsrådet och i avdelningsarbetet, samt som initiativtagare/katalysator för tillkomsten av IVAs projekt Jobbsprånget. Han är ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som genom sina systematiska och storskaliga satsningar på excellent forskning och ledande unga forskare på ett odiskutabelt sätt främjar såväl tekniska och ekonomiska vetenskaper som näringslivets utveckling till gagn för samhället och Sveriges konkurrenskraft.

Mary Walshok är doktor i sociologi och adjungerad professor vid University of California San Diego och Handelshögskolan i Stockholm 1998-2005.

Hon är sedan 1998 utländsk ledamot av IVA. Hon har under lång tid varit engagerad i IVAs verksamhet och för att främja forskningsbaserat, innovationsdrivet företagande. Hon är troligen också den av akademiens utländska ledamöter som under de gångna 20 åren varit mest aktiv som ledamot. Hon har gjort viktiga insatser i IVAs arbete med innovations- och entreprenörsfrågor. Som grundare av Connect i San Diego så var hon en nyckelperson i IVAs etablering av Connect i Sverige. Connects verksamhet bygger på att tidigt koppla samman entreprenörer med kapital och kompetens.

Jan-Eric Sundgren ärteknologie doktor och professor. Jan-Eric Sundgren har bland mycket annat varitrektor för Chalmers och suttit i AB Volvos koncernledning.

Jan-Eric Sundgren har under många år varit djupt engagerad i, och bidragit till, IVAs verksamhet på olika sätt. Som styrgruppsordförande för Tekniksprånget/Jobbsprånget har hans insatser varit ovärderliga, och långt utöver vad man kan begära inom ramen för ideellt arbete.

Han har varit ordförande för IVAs avdelning för Teknikens grunder och gränsområden och medverkat i flera andra projekt.

I tillkomsten av IVAs samarbete med New York Academy of Sciences inom programmet Junior Academy har Jan-Eric Sundgren haft en nyckelroll. Han har också varit mycket engagerad i forskningspolitiska frågor, inte minst inom IVA, exempelvisrörande de europeiska ramprogrammen.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42