Trippelministermöte om life science med Forska!Sverige

Den 6e maj kommer Sveriges ministrar för näringsliv, forskning och hälsa att ta del av och diskutera de åtgärdsförslag och handlingsplaner som organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd" gemensamt arbetat fram, under ledning av stiftelsen Forska!Sverige.
201504-IVA-Trippelminister-Webbfeature.jpg

Konferensen fokuserar vi på fyra målområden:

1.  Excellent forskning och utbildning

2.  En kvalitetsdriven vård med patienten i fokus

3.  En nationell struktur för forskning och kvalitetsutveckling

4.  Ett internationellt konkurrenskraftigt näringslivsklimat

Deltar gör bl a Anna Nilsson Vindefjärd, Bengt Westerberg, Carola Lemne och Lena Gustafsson. Rapporten “Agenda för hälsa och välstånd” lanseras i samband med konferensen.

Tid: Onsdagen den 6:e maj 2015, kl.08:45-16:00
Plats: Aula Medica, Nobels väg 6, Karolinska Institutet

Mer information och anmälan Sista anmälningsdag är måndag 24 april.