Trots god stabilitet minskar förtroendet för bankerna

De senaste två åren har kundernas förtroende för banker sjunkit. Trots att svenska banker är både stabila och lönsamma är Annika Falkengren orolig för vad regleringsglada politiker kan hitta på.

– I media och hos politiker finns det gott om starka åsikter när det gäller banker, sa SEB:s koncernchef, Annika Falkengren, på ett IVA-möte, när vikten av lönsamma banker och kunders perspektiv på dessa diskuterades.

Annika Falkengren är också ordförande för Svenska Bankföreningen.

– I Bankföreningen tar vi kundernas minskade förtroende på stort allvar. Vi hoppas att vi kan vända utvecklingen.

Även om vinst är nödvändigt för alla företag är det en utbredd uppfattning att svenska storbanker är lönsamma i överkant. Annika Falkengren höll inte med om detta.

– Stabila, lönsamma banker har lägre kostnader för sin upplåning. Därför blir det ofta billigare för en kund att låna i en bank med god lönsamhet. Om bankerna är starka är det lättare att tillgodose kundernas behov.

Små kreditförluster, snabb teknisk utveckling och effektivitet är, menade Annika Falkengren, några huvudanledningar till de svenska storbankernas goda intjäning.

Hon påpekade att de regler som styr bankernas verksamhet ökat mycket kraftigt de senast 15 åren. Det har bland annat medfört att svenska bankers risksäkrande kapital har fördubblats sedan finanskrisen 2008. Annika Falkengren såg en risk att regleringsglada politiker kan skapa problem.

– Hur mycket säkrare än supersäker kan man egentligen bli? undrade hon.

Mats Andersson, vd för Fjärde AP-fonden, var betydligt mindre övertygad, än Annika Falkengren, om att de svenska storbankernas lönsamhet på omkring 15 procent ligger på en rimlig nivå.

– De är stabila, men har i alla fall delvis en överlönsamhet. Dessutom verkar de alla ha ungefär samma lönsamhet. Och den är högre än i övriga Europa, sa han.

En mer acceptabel avkastning borde, när inflationen är nära noll, vara 5–7 procent.

– Sverige skiljer sig jämfört med många andra länder genom att bankmarknaden är ett oligopol. Det har skapa ett fåtal stora, starka och dominerande banker, sa han.