Trycket på skogen ökar – Tre seminarier om skogens och skogsindustrins framtid

Biobränslen kan bli en viktig del i ett framtida, hållbart elsystem. Men det är fler som vill använda skogen som råvara. Tre seminarier på IVA belyser skogsindustrins framtid och den hårdnande konkurrensen om våra träd.
shutterstock_84774349.jpg

Många hoppas att skogen ska lösa klimatproblemet och att biomassa ska kunna ersätta fossila råvaror. Gröna kemikalier, biodrivmedel och nya biomaterial är några exempel på användningsområden. 

Även elproducenter blickar mot skogen. En bedömning som gjorts inom IVAs projekt Vägval el talar om att biobränslen skulle kunna bidra med i storleksordningen 20 TWh mer el inom de närmaste tio åren.

Konkurrensen om skogen är temat för ett seminarium på IVA den 9 november. I fokus för seminariet, som arrangeras av Vägval els arbetsgrupp Klimat och miljö, står resursfrågor och biologisk mångfald.

Även traditionell skogsindustri fortsätter att använda skogen. Pappers- och massaindustrin står dock inför stora utmaningar – bland annat till följd av att efterfrågan på papperstidningar minskar – och letar efter nya biobaserade produkter. Innovationskraften inom svensk skogsindustri diskuteras på ett seminarium den 10 november.

Japan har, precis som Sverige, en stor skogsindustri. De senaste åren har landet gjort stora FoU-investeringar för att möta framtidens utmaningar inom sektorn. Vad kan Sverige lära av Japan? Svaret kommer på ett seminarium den 3 december. Deltar gör bland annat en forskare vid Kyoto University samt en företrädare för det japanska handels- och industridepartementet.