Tung industri kan spara mängder av energi

Basindustrin i EU kan minska sin energianvändning med närmare en tredjedel. Upp till 390 TWh kan sparas med automation och reglerteknik.

IVAs avdelning för Elektroteknik arrangerade nyligen ett seminarium för att belysa möjligheterna för energiintensiva industrier att minska energibehovet.

Bättre styrning och mer precisa processmodeller kan kapa energibehovet för stål- och valsverk radikalt.

– Om exempelvis mängden material som måste skäras bort efter valsningminskar sjunker den totala energianvändningen, sa Erik Dahlquist, professor i energiteknik vid Mälardalens högskola.

I Cement-, och massaverk kan mycket energi sparas med bättre mätteknik.

Exakt hur mycket den tunga industrin i EU årligen kan minska sin energianvändning med bibehållen produktionsvolym är oklart. Men Erik Dahlquist menar att med relativt enkla metoder är potentialen 119–389 TWh.

Alf Isaksson är chef för kontroll och optimering inom ABB Corporate Research.

– Automation är mer än reglerteknik. Produktionsplanering och logistik påverkar. Lägre råvaruförbrukning sänker energibehovet. Optimering är en billig väg att minska energianvändning, sa han.

Ofta räcker en fiffig mjukvarulösning och befintlig utrustning långt.

Gruvdrift kräver stora mängder energi. Runt hälften går åt till att ventilera bort giftiga gaser från dieselfordon och sprängningar.

I Bolidens gruva i Garpenberg har mätningar i luftkanalerna medfört att styrningen av fläktarna blivit mycket mer effektiv.

– Energianvändningen halverades. Kombineras denna teknik med mätningar av luftkvaliteten så kunde man spara än mer, sa Alf Isaksson.