Tungviktaren tror på Sveriges näringsliv

Från mitten av 1950-talet ända in i 1990-talet var Sten Gustafsson en av den svenska företagsvärldens absoluta tungviktare. Han har styrt över två av svenskt näringslivs verkliga klenoder: Astra och Saab-Scania. Två företag som under de senaste åren genomgått stora förändringar och även mött tuffa utmaningar.
gustafsson-sten-2.jpg

Sten Gustafsson är oklanderligt klädd – struken skjorta, hängslen och elegant kavaj – när vi träffas. En käpp parkerad invid fåtöljen, men handen är stadig och ögonen lika nyfikna och uppfordrande som när han styrde över börsjättar.

– Om jag i unga år hade någon tanke på vad jag ville bli så var det lärare, berättar den före detta storföretagsdirektören något oväntat. Jag var ju intresserad av näringsliv, men inte så där väldigt mycket.

Den unge Sten Gustafsson blev dock inkallad till det militära endast 14 dagar efter studenten. Och under sin nästan tre år långa militärtjänstgöring började han ändra uppfattning om karriärväg. De andra lumparkamraterna rekommenderade honom att gå Handelshögskolan, som skulle vara en fin skola med högt intagningsbetyg.

Han sökte och kom in. Men lärarpersonligheten fanns i viss mån kvar:

– Jag hjälpte många gymnasieelever som hade svårt med studierna, säger han.

Efter Handelsexamen 1948 arbetade han två år som assistent till försäljningsdirektören på Goodyear, hamnade på UD och kom till New York. ”En fantastisk tid”, menar Sten Gustafsson, ”men arbetsam”. Den unge UD-tjänstemannen och ekonomen läste nämligen på kvällarna in en MBA vid New York University. 1952 var han färdig och återvände hem.

En god vän rekommenderade honom att söka sig till Astra. En vecka efter hemkomsten började han jobba på medicinföretaget.

Han gjorde raketkarriär, och blev efter fem år vice vd. Inte oväntat kanske. Den drivne Gustafsson reste jorden runt för att sätta upp säljbolag för bedövningsmedlet Xylocain. Marknadsföringen var oslagbar: påven Pius XII behandlades för hicka med medlet, och 1960 fick president Eisenhower medicinen mot sina hjärtproblem.

Marcus Wallenberg höll under den här tiden på att skapa det som skulle bli det legendariska utvecklingsföretaget Incentive. Han rekryterade Sten Gustafsson att leda företaget. Tiden var mogen: 1960-talets svenska näringsliv utgjordes till en betydande del av familjeföretag, där ägaren hade börjat bli pensionsmässig.

Incentive bildades bland annat för att kunna köpa upp sådana företag och fortsätta att driva dem.

»Det var långsiktighet som gällde och inget av dagens riskkapital.«

– Det var långsiktighet som gällde och inget av dagens riskkapital. Vi försökte fortsätta den kultur som hade funnits i dessa företag, och så förstärkte vi på utvecklingssidan med duktiga ingenjörer och internationella marknadsförare.

Den andra uppgiften för Incentive var att skapa större förståelse och samarbete mellan akademisk och industriell forskning. Gustafsson stannade på Incentive i 15 år och blev sedermera styrelseordförande. Han blev senare styrelseordförande för sitt gamla företag, Astra, en post han innehade fram till 1993. Sex år senare skedde fusionen med Zeneca:

– Jag var ju aldrig någon vän av det där, säger Sten Gustafsson. Dels tyckte jag att de gjorde en dålig affär, och Zeneca fick mer ut av det. Och så kunde man förutse att när man lade huvudkontoret i London skulle det bli ett engelskt företag – och så blev det ju också.

Vad blir då nästa steg – att Pfizer köper upp Astra Zeneca?

– Jag hoppas att det inte lyckas, för då vandrar det här vidare. Historien visar hur Pfizer behandlade Pharmacia, och de kommer ju att göra på samma sätt om de lyckas köpa Astra Zeneca.

Sten Gustafsson värnar svensk forskning:

– Inom life sciences skulle jag vilja se en kraftsamling för att ta igen vad Sverige tappat under de senaste decennierna. Det krävs ett långsiktigt ledarskap för att stärka vår kunskap och konkurrenskraft.

Försvinner forskningen följer åtskilligt efter, som underleverantörer av olika slag:

– Inte bara medicin- eller forskningsföretag är relevanta i det sammanhanget. Även konditorier och annat som ligger runt Astra Zeneca i Södertälje är ju en sorts underleverantörer.

Efter de  ramgångsrika åren hos Incentive fortsatte Sten Gustafsson som vd för Saab-Scania under åren 1978–1983. Hans kanske största bidrag till koncernen under dessa år var att han drev fram utvecklingen av JAS 39 Gripen, ”det kanske än i dag mest moderna stridsflygplanet i världen”, enligt Gustafsson:

– Det var ju frågan om att lita på att folk kunde sitt jobb och hade följt med i teknikens utveckling. När man byggde ett sådant här plan använde man många gånger ny teknik som inte tidigare hade funnits.

I dag är han mycket stolt över Saabs arbete med det ryktbara planet:

– Jag tyckte det var väldigt roligt, och det var roligt för Sverige. Vi hade ju redan ett erkännande ute i världen som duktiga inom flygindustrin, men det här skärpte det ryktet ytterligare.

1983–1989 satt Sten Gustafsson som styrelseordförande för Saab-Scania. Som sådan fattade han bland annat beslutet att sälja halva personbilsdivisionen till General Motors, vilket skedde 1990. Denna utveckling var ofrånkomlig, menar Gustafsson:

– Det var då vi insåg att vi inte kunde nå de volymer vi skulle behöva för att fortsätta. Och då råkade General Motors vara ute efter ett företag av Saabs uppbyggnad. GM behövde enligt sin egen uppfattning en mer aktiv marketingpolicy.

Trots alla uppköpen och fusionerna, dragkamperna om företagen nationellt och internationellt, är Sten Gustafsson positiv i fråga om Sveriges framtida näringsliv. De stora utländska jättarna bör komma att återgå till samarbete och partnerskap, och svensk expertis bör komma till heders.

{Facts box}

Foto: Erik Cronberg