Turism och jordbruk ger tillväxt bortom storstäder

Besöksnäring och jordbruk kan skapa ökad tillväxt även långt från snabbväxande storstäder. Det framkom vid Näringslivsrådets årsmöte.

Potentialen för tillväxt på landsbygden är stor, men dålig infrastruktur och regelverk utformat för stora företag hör till det som bromsar. 

Förra året bidrog besöksnäringen med 97 miljarder till den svenska exporten. Det var en kraftig ökning jämfört med året innan. Främst är det storstäderna som lockar utländska turister. Men det finns framgångsrika undantag.

Av gästerna på ishotellet i Jukkasjärvi är nästan åtta av tio utlänningar. Britter är särskilt intresserade av en eller flera nätter i de kyliga hotellrummen. Säsongen tar förstås tvärt slut till våren. Då blir det ont om gäster. Just nu byggs det 26:e ishotellet. Det blir det första som inte om några månader förvandlas till sjö.

– Vi ska bygga in hotellet så att det står kvar även till sommaren, sa ishotellets grundare, Yngve Bergkvist, vid IVAs Näringslivsråds seminarium om tillväxt utanför storstäderna.

En solcellspark ska generera den el som behövs för att hålla hotellet iskallt. Att det går att boka direktflyg från London till Kiruna ökar också hotellets attraktionskraft.

Det måste vara lätt att ta sig till och från besöksmål utanför storstäderna om näringen ska växa. Det påpekade Skistars vd, Mats Årjes.

– Tillsammans med andra delar av näringslivet försöker vi få till en internationell flygplats mellan Sälen och Trysil. Då kan vi locka betydligt fler utländska besökare, sa han.

Förenklingar i regelverken, mindre byråkratiskt krångel och satsningar på landsbygdens infrastruktur hör till det som skulle underlätta för turistnäringen. Det menade Maud Olofsson, ordförande för Visita, besöksnäringens branschorganisation. Storföretagstänkande passar illa för de vanligtvis små och ofta nischade företagen i besöksnäringen. Jordbruk och livsmedel är också näringar som kan skapa tillväxt utanför storstäderna. Förra året var rekordår för produktion av svenska livsmedel.

– I Sverige har vi nog bäst förutsättningar i Europa för att öka jordbruksproduktionen. Förtroendet för svenska bönder är högt. Men jordbruket behöver bli mer innovativt, sa Anders Källström, vd för LRF.

Också Gunilla Nordlöf, gd för Tillväxtverket, ansåg att jordbruket har stor potential för tillväxt.

– Konsumenternas medvetenhet om vad som är bra mat ökar. Och svenska företag är snabba med att hänga på den trenden, sa hon.

Om den svenska marknaden är mättad gäller det att tänka export. Det gör Löfbergs kafferosteri i Karlstad. Lars Appelqvist är bolagets vd.

– England är en växande marknad för oss. Där ligger svenska produkter bra till. Vårt kaffe säljs också på bensinmackar i Kanada, sa han.

Även han framhöll betydelsen av goda kommunikationer för företag som vill skapa tillväxt.

Mellby Gård är ett konglomerat med företag i vitt skilda branscher. Flera av dem är lokaliserade i mindre städer och samhällen. Johan Andersson, Mellby Gårds vd, såg fördelar med detta. Medarbetarna är lojala och personalomsättningen låg. Bolagens betydelse för orten är större än i storstad.

Men även om det finns potential för landsbygdens näringsliv så saknas inte utmaningar. Det visar en undersökning från Boston Consulting.

Visserligen startas många företag, men de har svårt att växa. Lönsamheten är vanligen sämre än i storstadsföretag. Landsbygdens företag har också svårare att få ekonomiskt stöd för utveckling av innovationer.

Regeringens näringspolitik är inte inriktad på särskilda regionala satsningar. Det framhöll statssekreterare Eva Lindström.

– Besöks- och andra gröna näringar är viktiga. De skapar jobb ofta för kvinnor. Här har regionerna en nyckelroll. Men näringspolitiken ska vara generell inte punktvis, sa hon.'

På bilderna syns Yngve Bergkvist, Ishotellet, Sverker Olofsson, moderator, Maud Olofsson, Visita, Cecilia Schelin Seidegård, landshövding Gotland, Mats Årjes, Skistar, Eva Lindström, statssekreterare Näringsdepartementet, Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket, Anders Källström, vd LRF, Titti Jöngren, Grindtorps gård, Magnus Lundin, vd Sisp,  Johan Andersson, vd Mellby Gård, Gunilla Saltin, vd Södra Cell, Anders Sundström, ordförande Swedbank,   Lars Appelqvist, Löfbergs, Magdalena Gerger, vd Systembolaget, Johan Öberg, vd Boston Consulting Group och Kristina Alsér, landshövding Kronoberg.

Kontaktinformation

Ann Brunnberg
Kommunikationschef
Telefon 072-077 38 08