Tusenåriga masugnen kolar av med vätgas

Det svenska stålet biter än bättre på marknaden om vätgas ersätter kol och koks i tillverkningen. Det har SSAB, LKAB och Vattenfall bestämt. Nyligen bildade de gemensamt ett bolag för att utveckla den nya tekniken.

– De senaste tusen åren har bara varit processutveckling av masugnarna. Ingen har tidigare försökt med vätgas, sa Martin Lindqvist, vd för SSAB, vid ett IVA-möte.

Tekniken, som ska ersätta kol och koks, i stålproduktionen är helt ny och oprövad. Den fungerar än så länge bara i labbmiljö men redan nästa år ska en pilotanläggning byggas. Där ska försök pågå till 2024. Därefter ska SSAB i Oxelösund, enligt planen, bli den första anläggning som ställs om till vätgas.

När väl den nya tekniken är på plats blir produktionen av stål fri från utsläpp av koldioxid eftersom vätgasen ska tillverkas med fossilfri el. Restprodukten i processen är vatten.

– Det var naturligt att koppla in Vattenfall och LKAB. Det här är ett industriprojekt med ledande företag med bra malm och vattenkraft. Förutsättningarna är goda.

Martin Lindqvist påpekade också att inställningen och stödet från regeringen och Energimyndigheten är en positiv faktor.

SSAB:s nyligen renoverade masugn i Luleå är världens mest klimateffektiva. Trots det är den en av de stora källorna till utsläpp av koldioxid i landet. Tillsammans är SSAB:s masugnar i Oxelösund och Luleå Sveriges största punktkällor till koldioxidutsläpp. De står tillsammans för tio procent av de totala svenska koldioxidutsläppen.

– Så visst är vi en del av problemet. Därför är ett av våra mål att vi år 2025 ska hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp lika mycket som vi själva släpper ut, sa SSAB:s vd, och betonade att bolaget ska bli världens mest lönsamma stålbolag.

SSAB:s tekniske direktör, Martin Pei, är den som ligger bakom den nya vätgasdrivna processen. Han är också ordförande för det nya bolaget, Hybrit Development.

– Överskottet av fossilfri el i Sverige kan användas. Sverige exporterar ungefär lika mycket el som vi skulle behöva, sa han.

Martin Pei såg inga egentliga alternativ om stålframställningen ska bli klimatneutral. Att exempelvis lagra koldioxid är, enligt honom, ingen lösning. I Sverige finns det inget lämpligt sätt att göra det på.

En hel del utmaningar återstår dock innan SSAB är ett utsläppsfritt bolag.

– Tekniken måste skalas upp från labbmiljö. Dessutom måste den nya produktionsmetoden vara ekonomiskt konkurrenskraftig. Vi behöver också utveckla sätt att lagra gasen, sa han.

Lyckas allt detta så, menar Martin Pei, så kan vätgas bli en alternativ energikälla för hela landet.

Kontaktinformation

Linda Olsson
Projektledare
Telefon 08-791 29 06