Tuula Teeri, IVAs vd och representant i styrgruppen för Research2Business

Tuula Teeri är molekylärbiolog och expert på genetik från Helsingfors universitet. Hon har också arbetat på det finländska forskningsinstitutet VTT innan hon 1996 kom till KTH. Där var hon initialt gästprofessor men stannade sedan kvar till 2008 i en professur i träbioteknik. Efter ett år som prorektor på KTH flyttade hon tillbaka till Finland för att leda arbetet som rektor på Aalto-universitetet. Hon tillträdde som VD för IVA den 1 november 2017.
tuula-teeri-fotograf-elin-vinger-elliot-1200px.jpg

Tuula Teeri har bland annat forskat på tunna trämaterial framställda genom enzymer och drömmer om att vi i framtiden ska kunna utvinna än mer nytta ur vårt nordiska råmaterial – skogen.

- Skogsindustrin skulle kunna konkurrera med bomullsindustrin genom att framställa hållbara textila material som vi kan göra snygga, bekväma och återvinningsbara kläder av. Idag går det mesta av råvaran till papper och förpackningar, säger Tuula Teeri.

Vad ser du främst att du kommer kunna bidra med i projektet Research2Business?

- Jag har arbetat mycket under mitt yrkesliv med att skapa bättre förutsättningar för forskningen att nå ut till samhälle och näringsliv. Inte minst arbetade jag med den typen av industriella processer och kommersialisering på VTT. På KTH lärde jag mig också mycket om hur forskning kan stödjas för en effektivare kommersialisering. Då, runt 2000-talet, saknades väldigt mycket av de stödsystem som finns idag och den utvecklingen har jag följt genom åren. Under min tid på Aalto-universitetet byggde vi också upp strukturer för att bättre stöd och samverkan mellan forskare och näringsliv. Det är lärdomar som jag tagit med mig och som jag kan bidra med till projektet.

Vad gjorde att du ville engagera dig i styrgruppen?

- Jag är jättepigg på Research2Business, det är ett prioriterat projekt för oss på IVA. Jag har mycket stora förhoppningar på resultatet och därför var det angeläget för mig att vara med i styrgruppen men jag valdes in mer baserat på min expertbakgrund än i egenskap av VD för IVA. Framför allt tycker jag att det är viktigt att vi arbetar tillsammans med Innovationskontoren som har i uppdrag att verka för att forskningen når ut från respektive lärosäte.

Om du ser tre år framåt i tiden, vad har hänt inom projektet?

- Då har vi bra plan för vägen framåt där Innovationskontoren har en central roll. Om tre år har vi också hunnit med att utvärdera och tagit fram ”best practice” för forskningsstöd i Sverige men vi ska också bedriva internationell benchmarking eftersom vi behöver ha ett internationellt perspektiv. Där har jag ett intressant nätverk och många kontakter med utländska tekniska universitet och institutioner.

Tuula Teeri är ledamot av Svenska Tekniska Vetenskapsakademin i Finland, Academic Research Council i Singapore samt EU:s JRC (Joint Research Centre) High-Level Peer Group (vetenskapligt råd).

När vi intervjuar Tuula Teeri är hon just på väg till ett möte i Paris med ett franskt innovationsinstitut.

- Det här är inget vi kan göra ensamma utan det behövs verkligen samverkan och samarbete mellan flera olika parter för att lyckas. Det är därför som det här projektet så värdefullt. Jag ser fram emot att sitta ner i rundabordssamtal med ledningarna för de olika högskolorna och universiteten för att samla oss kring de här frågeställningarna, säger Tuula Teeri.

Hur fungerar en styrgrupp på IVA? Finns det något som är signifikant för styrgrupper just på IVA?

- Det är styrgruppen som styr projektet och tar beslut om hur det ska genomföras. Projektens styrgrupper sätts samman på grundval av hur projektet bäst organiserar sig och det bereds enligt IVAs projektprocess. R2Bs styrgrupp är sammansatt för att vara oberoende och fri från särintressen sett till projektets intressenter och målgrupper. IVA är en självständig och oberoende plattform och därför är alltid styrgruppen sammansatt av olika experter och specialister. Innovationskontoren som är centrala i projektet har också ett projektråd och de engageras dessutom också i olika arbetsgrupper. Dessutom är det alltid någon från IVA med i varje styrgrupp och i det här fallet är det jag.

Foto: Elin Vinger Elliot

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50