Tuula Teeri ledamot i regeringens forskningsberedning

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning utser Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) vd Tuula Teeri till ledamot i regeringens nya forskningsberedning – en expertgrupp med stor kunskap om svensk forskning och dess internationella konkurrenskraft.
tuula_ledamotsfoaje

Beredningen kommer att fungera som rådgivare till regeringen bland annat i utarbetandet av den forskningspolitiska propositionen. Den första forskningsberedningen bildades 1962 av dåvarande statsministern Tage Erlander. Sedan 1991 har forskningsministrarna varit ordförande för beredningen.

- Satsningar på utbildning och forskning är avgörande för en hållbar utveckling och vårt lands konkurrenskraft. Det här är mina hjärtefrågor och jag ser mycket fram emot att i gruppen diskutera utformningen av de förslag och prioriteringar som kommer att läggas i regeringens forskningsproposition hösten 2019, säger Tuula Teeri, vd IVA. 

Tuula Teeri har varit vd på IVA sedan november 2017. Hon är också professor i träbioteknik och molekylär bioteknik och har bland annat varit rektor på Aalto-universitetet i Helsingfors.

Beredningen, på totalt tolv ledamöter, förordnas från augusti 2019 till hösten 2020.

Till regeringens pressmeddelande

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42