Tvära kast för brittisk energipolitik

Storbritannien investerar både i kärnkraft och vindkraft. Det var en lärdom när IVA-projektet Vägval el gjorde studiebesök i London.

Storbritannien domineras sedan manga år av kol, gas och kärnkraft, och nu börjar kraftverken bli gamla. Landet är starkt beroende av import, och framför allt är tillgången på rysk gas något som bekymrar.

Det är bakgrunden till storsatsningen på kärnkraft med franska EDF. Avtalet från 2013 innebär att staten garanterar ett fast pris på strax under 1 krona per kWh – i 35 år.

Men andelen vindkraft har också ökat kraftigt under de senaste åren, från cirka 3 procent 2010 till 11 procent av elproduktionen idag. Än så länge dominerar landbaserad vindkraft, men havsbaserad har en snabbare ökningstakt och omkring 2020 menar vissa bedömare att det kan vara 50/50. Totalt kan vindenergi motsvara 40 procent av behovet 2020 (källa: CBI).

Solenergi motsvarar idag bara 4 procent, men har en tillväxttakt på 115 procent. En populär trend är att små operatörer sätter upp solceller på taken i London. Ett exempel är Blackfriars, där bron över Themsen är täckt med 4400 solpaneler som ger halva elförsörjningen till järnvägsstationen.

I valet i maj fick de konservativa en egen majoritet, och det blev inte en koalitionsregering som förväntat. Några av de överraskande besluten i den budget som presenterades i somras var att avsluta subventionerna för landbaserad vindkraft, stöd för ”nollutsläppshus” och så kallade feed-in-tariffer som gynnar småskalig elproduktion.

Storbritanniens motsvarighet till Svenskt Näringsliv, CBI, menar att det nu saknas en tydlig energipolitik:

– Ingen vet vad regeringen vill, säger säger Ross Gurdin på CBI. Och det är förödande för investeringarna i energi.

Nyligen valdes Jeremy Corbyn till ny ledare för oppositionspartiet Labour. Det innebär troligen höjda röster mot kärnkraft och för förnybart.

Enligt Sveriges ambassadör Nicola Clase har osäkerheten ökat:

–  Vissa menar att Corbyn inte har som ambition att vinna valet, men däremot att påverka politiken.

Ytterligare en faktor som påverkar det politiska läget är den kommande folkomröstningen om EU-medlemskap.

För att gynna andelen förnybart finns sedan 2002 ett certifikatsystem inom Renewable Obligations. Det ersattes i början av 2015 av så kallade CFD, Contract for Difference, som upphandlas genom auktionering.