Tyck till om EUs strategi för cirkulär ekonomi!

Har du åsikter om hur EU-kommissionens nya strategi för cirkulär ekonomi bör se ut? Då kan du delta i den öppna konsultation som pågår fram till slutet av augusti.
EU-flaggor_1200px.jpg

EUs arbete med att ta fram en strategi för cirkulär ekonomi har varit en följetong under det senaste året. Den förra kommissionens förslag till strategi drogs tillbaka, och den nya kommissionen under Jean-Claude Juncker har utlovat ett nytt förslag senare under 2015. Enligt den roadmap som hittills presenterats framgår att kommissionen i större utsträckning vill knyta frågor om avfallshantering till policyer även inom andra relevanta områden, exempelvis marknader för återvunnet material. Dessutom är målsättningen att den nya strategin ska vara mer anpassad till respektive medlemsstat.

I sitt pågående arbete vill nu kommissionen få in synpunkter. Bland annat är Caroline Ankarcrona, huvudprojektledare för Resurseffektiva affärsmodeller, inbjuden till Bryssel för att delge sina tankar och förslag. Kommissionen har också bjudit in till öppen konsultation. Det innebär att alla intresserade – EU-medborgare såväl som företag, organisationer och offentliga myndigheter – välkomnas att lämna sina förslag. Branschorganisationen Avfall Sverige exempelvis uppmanar alla sina medlemmar att svara.

EU-kommissionens samråd om cirkulär ekonomi är öppet fram till 20 augusti. Närmare information hittar du här.

Samtliga bidrag kommer att publiceras på kommissionens webbsida.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42